Biblioteka IS UJ

ul. Grodzka 52
pokój nr 63 (I piętro)
31-044 Kraków

tel. 12 663 17 28
e-mail: bsocjologia@uj.edu.pl


Katalog książek Biblioteki Instytutu Socjologii UJ dostępny jest w katalogu Biblioteki Jagiellońskiej. Należy wejść w opcję filtrowanie i wybrać lokalizację: Zbiory Instytutu Socjologii.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI IS UJ

Godziny otwarcia Biblioteki IS UJ:

Wypożyczalnia i Czytelnia: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–14:00
z przerwą na dezynfekcję oraz wietrzenie pomieszczeń w godz.12:00–12:20
 

Zasady wypożyczania książek

 1. W celu wypożyczenia książek należy je zamówić drogą mailową: bsocjologia@uj.edu.pl
  Osoba zamawiająca musi podać:
  - autora publikacji
  - tytuł publikacji
  - sygnaturę publikacji
   
 2. Po otrzymaniu maila z potwierdzeniem realizacji zamówienia należy przyjść do Biblioteki IS UJ po odbiór książek.
   
 3. Po wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.
   
 4. Wypożyczający wchodzący do Biblioteki muszą mieć założoną maskę lub przyłbicę.
   
 5. W pomieszczeniu Wypożyczalni może równocześnie przebywać tylko jeden czytelnik. Pozostałe osoby proszone są o pozostanie przed wejściem do Wypożyczalni z zachowaniem bezpiecznej odległości.
   
 6. Wypożyczone książki można zwracać osobiście w Wypożyczalni lub odsyłając je pocztą na własny koszt na adres:
  Biblioteka Instytutu Socjologii UJ
  ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków

  Za datę zwrotu uznawany jest dzień dostarczenia przesyłki do Biblioteki, a nie data nadania.
   
 7. Wszystkie książki zwrócone do Biblioteki przez czytelników poddawane są 5-dniowej kwarantannie.
   

E-Biblioteka

Pracowniczki Biblioteki IS na bieżąco wykonują skany tekstów obowiązujących na zajęciach w semestrze zimowym, zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od koordynatorów/rek kursów i pracowników/czek prowadzących zajęcia.

Wszystkie zeskanowane teksty są dostępne dla pracowników/czek i studentów/tek Instytutu Socjoloii UJ po zalogowaniu w E-BIBLIOTECE
 

Zasady korzystania z Czytelni

 1. Czytelnicy wchodzący do Biblioteki IS UJ muszą mieć założoną maskę lub przyłbicę, również po zajęciu miejsca w Czytelni.
   
 2. W Czytelni czytelnicy zajmują miejsca wskazane przez pracownika Biblioteki z uwzględnieniem bezpiecznych odległości między osobami korzystającymi z Czytelni.
   
 3. W Czytelni może równocześnie przebywać maksymalnie 4 czytelników.
   
 4. W czasie dezynfekcji, czytelnicy proszeni są o opuszczenie pomieszczeń.
   
 5. Przed skorzystaniem z komputerów dostępnych w Czytelni lub stojącej w holu kopiarki konieczna jest dezynfekcja rąk.
   
 6. Kopiarka dostępna jest w godzinach otwarcia Biblioteki.
   
 7. Obowiązuje limit osób przebywających w holu: maksymalnie 6 czytelników.
   
 8. Ze względu na wymogi sanitarne czas korzystania z Biblioteki – wyłącznie w celach naukowych i edukacyjnych – powinien być skrócony do niezbędnego minimum.
   

Pracowniczki Biblioteki

mgr Elżbieta Kapusta - kierowniczka biblioteki
mgr Jadwiga Partyka
mgr Dorota Zajączkowska