Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agata Dziuban

stanownisko: adiunktka

e-mail: agata.dziuban@uj.edu.pl


Agata Dziuban - socjolożka, outreachworkerka i tłumaczka. Zaangażowana w realizację projektów badawczych poświęconych sytuacji osób pracujących seksualnie w Polsce i w Europie. W latach 2016-2019 członkini zespołu badawczego projektu "Disentangling European HIV/AIDS Policies: Citizenship, Activism and Health" (EUROPACH). Kierowniczka polskiego zespołu w międzynarodowym projekcie "CrimScapes: Navigating citizenship through European landscapes of criminalisation" finansowanego przez New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe (NORFACE), 2020-2023.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia pracy seksualnej
 • socjologia HIV
 • socjologia polityk publicznych i zdrowotnych
 • polityki kryminalizacji
 • socjologia ciała
 • socjologia kultury
 • antropologia medyczna
 • metody jakościowe w badaniach społecznych

Publikacje

2022

 • Dziuban, A. (2022) The impact of the COVID-19 pandemic among sex workers in Central and Eastern Europe and Central Asia (CEECA), Budapeszt: SWAN [PUBLIKACJA]
 • Dziuban, A., Sekuler, T. (red.) (2022) “We are infecting people with activism”. Oral Histories of European HIV/AIDS Activists, Kraków: NOMOS.
 • Struzik, J., Dziuban, A. (red.) (2022) HIVstorie. Żywe polityki HIV/AIDS w Polsce, Kraków: NOMOS.
 • Dziuban, A., Januschke, E., Klöppel, U., Sekuler, T., Struzik J. (2022) The European HIV/AIDS Archive: building a queer counter-memory, w: J. Weston, E. Hannah (red.) Histories of HIV/AIDS in Western Europe. New and regional perspectives, Manchester: Manchester University Press [PUBLIKACJA]

2021

 • Dziuban, A., Sekuler, T. (2021) Mapping HIV-Related Figures of Risk in Europe’s Blood Donation Regime, European Journal of Cultural Studies 24(1): 184–201.
 • Dziuban, A., Sekuler, T. (2021) The temporal regimes of HIV/AIDS activism in Europe: chrono-citizenship, biomedicine and its others, Critical Public Health 31(1): 5-16.
 • Rosengarten, M., Sekuler, T., Binder, B., Dziuban, A., Banziger, P.P. (2021) Beyond biological citizenship: HIV/AIDS, health, and activism in Europe reconsidered, Critical Public Health 31(1): 1-4
 • Binder, B., Banziger, P.P., Dziuban, A., Rosengarten, M., Sekuler, T. (eds.) (2021) Beyond Biological Citizenship – Special Issue, Critical Public Health 31(1).
 • Dziuban, A., Możdrzeń, M., Ratecka, A. (2021) "Very little but a lot". Solidarity within the sex workers' community in Poland during the COVID-19 pandemic, Gender, Work & Organization 28(52): 366-377, PUBLIKACJA
2020
 • Dziuban, A., Sekuler, T., Struzik, J. (2020) A Living Memory of HIV/AIDS Activism in European w: Creative Sick States: AIDS, HIV, CANCER, Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński (eds.). Poznań: Galeria Miejska Arsenał, pp. 284-294.
 • Dziuban, A., Sekuler, T., Struzik, J. (2020) Żywa pamięć o aktywizmie HIV/AIDS w Europie w: Kreatywne stany chorobowe: AIDS, HIV, RAK, Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński (eds.). Poznań: Galeria Miejska Arsenał, pp. 266-283
 • Dziuban, A., Dziuban, Z. (2020) Conditioned Support: Necropolitics and solidarity in times of crisis, Biennale Warszawa, PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Dziuban, Z. (2020) Warunkowanie wsparcia. Nekropolityka i solidarność w dobie kryzysu, Biennale Warszawa, PUBLIKACJA
 • Dziuban, A. (2020) The Weaponization of Homophobia in Pre-Election Poland, Genderblog, Humboldt-Universitat zu Berlin, PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Januschke, E., Klöppel, U., Sekuler, T. & Struzik, J. (2020) The European HIV/AIDS Archive (EHAA): Building a Queer Counter Memory, in J. Weston (ed.), Histories of HIV/AIDS in Western Europe. Manchester: Manchester University Press, przyjęty do publikacji 
 • Dziuban, A., Struzik, J., Cetin, Z., Faust, F., Nicholls, E. J., Oertel, N., Sekuler, T., Turan, A. (2020) HIVstorie: Żywe polityki / HIVStories: Living Politics, Warszawa: Biennale, Kraków: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
2019
 • Dziuban, A., Stevenson, L. (2019) Reflecting on Labour Exploitation in the Sex Industry, in S. Dewey, I. Crowhurst, C. Izugbara (eds.), Routledge International Handbook of Sex Industry Research. London & New York: Routledge, pp. 405-417.
 • Dziuban, A., Struzik, J., Cetin, Z., Faust, F., Nicholls, E. J., Oertel, N., Sekuler, T., Turan, A. (2019) HIVstories: Living Politics Berlin: Humboldt-Universitat zu Berlin
2018
 • Dziuban, A. (2018) Dekryminalizacja, praca, intersekcjonalność, uznanie : ramy ruchu pracownic i pracowników seksualnych w Europie, Przegląd Socjologii Jakościowej 14(1): 12-44; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Stevenson, L. (2018) Silent no more: self-determination and organization of sex workers in Europe, in: S. Jahnsen, H. Wagenaar (eds.), Assessing Prostitution Policies in Europe, London, New York: Routledge, pp. 376-392.
 • Dziuban, A., Tomanek, P. (2018) Cultural Reflexivity in Poland and Beyond: Introduction, Societas/Comunitas 1-1 (25-1): 1-14; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Tomanek, P., red. (2018) Cultural Reflexivity in Poland and Beyond, Societas/Comunitas 1-1(25-1).
2017
 • Dziuban, A., Ratecka, A. (2017) Sprostytuowane, zranione, wrobione : konstruowanie reprezentacji pracownic seksualnych w dyskursie abolicyjnym, LUD 101: 167-198; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Sekuler, T. (2017) Mapping HIV-related figures of risk in Europe’s blood donation regime, Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH) Working Paper No. 17-001/1; PUBLIKACJA
2016
 • Dziuban, A., Król, A. (2016) Język, stereotypy, zmiana: o społecznych konsekwencjach nazywania, w: M. Mijas i in. (red.) Język, media, HIV: obraz zakażenia i osób seropozytywnych w artykułach prasowych, Kraków: Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS "Jeden Świat", s. 27-42; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A. (2016) Exploitation: Unfair labour arrangements and precarious working conditions in sex industry, Community Report, ICRSE; PUBLIKACJA
2015
 • Dziuban, A., Friedman, S. (2015) A gap in science’s and the media images of people who use drugs and sex workers: research on organizations of the oppressed. Substance Use & Misuse 50(4): 508-511.
 • Dziuban, A. (2015) Structural violence. Social and Institutional Oppression experienced by sex workers in Europe. Community Report, ICRSE; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Stevenson, L. (2015) Nothing about us without us!: Ten years of sex workers' rights activism and advocacy in Europe, ICRSE; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Fedorko, B. (2015) Training manual on sex work, HIV and human rights, ICRSE; PUBLIKACJA
2014
 • Dziuban, A. (2014) Good Practice in Sex Worker-Led HIV Programming. Regional Report: Europe, NSWP; PUBLIKACJA
2013
 • Dziuban, A. (2013) Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim, Monografia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Dziuban, A. (2013) Starzejące się ciało w społeczeństwie somatycznym, Zeszyty Pracy Socjalnej 28(1): 13-25; PUBLIKACJA
2012
 • Dziuban, A., Leszczyńska, K., red. (2012) Płeć kulturowa a teorie socjologiczne, Studia Humanistyczne AGH 11(2).
 • Dziuban, A., Leszczyńska, K. (2012) Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji, Studia Humanistyczne AGH 11(2): 13-34; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Leszczyńska, K. (2012) Od redakcji. Płeć kulturowa a teorie socjologiczne, Studia Humanistyczne AGH 11(2): 7-10; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A. (2012) 'Ja' zapisane na skórze. Tatuowanie ciała jako praca tożsamościowa w indywidualizującym się społeczeństwie polskim, Przegląd Socjologii Jakościowej 8(2): 200-227; PUBLIKACJA
2011
 • Dziuban, A. (2011) Tatuowanie ciała jako element konstruowania jednostkowej tożsamości w społeczeństwie zindywidualizowanym, w: R. Furman, E. Litak, H. Bożek (red.), Pejzaże tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2010
 • Dziuban, A. (2010) Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia, Gerontologia Polska 18(3): 140-147; PUBLIKACJA
2009
 • Dziuban, A. i in. (2009) Poziom wiedzy na temat ‘pigułki gwałtu' wśród studentów", Przegląd Lekarski 66(6): 301-310.
2008
 • Dziuban, A. (2008) System religijny w czasach globalizacji. Fundamentalizm i inkluzja z perspektywy teorii systemowej Niklasa Luhmanna, Poznańskie Studia Teologiczne tom 22: 319-336.
 • Dziuban, A. (2008) Doświadczenie religijne jako doświadczenie transgresyjne", Kwartalnik Religioznawczy Nomos 61-61.
2007
 • Dziuban, A. (2007) Spirituality and the Body in Late Modernity, Religion Compass 1: 479-497; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A. (2007) Wstręt i jego rola w określaniu granic cielesności", Filozoficznie, www.filozoficznie.pl
 • Dziuban, A. (2007) Socjologia i problem cielesnej konstytucji człowieka", w: J. Bator, A. Wieczorkiewicz (red.), Ucieleśnienia. Ciało w perspektywie współczesnej humanistki, Warszawa: IFiS PAN.
 • Dziuban, A, (2007) Ciało a tożsamość społeczna z perspektywy konstruktywistycznej socjologii ciała, w: J. Leoński, U. Kozłowska (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością, Szczecin: Economicus.

Obecnie realizowane projekty

 • Kierowniczka polskiego zespołu w międzynarodowym projekcie "CrimScapes: Navigating citizenship through European landscapes of criminalisation" finansowanego przez New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe (NORFACE), 2020-2023.
 • Projekt habilitacyjny "(nie)Wypowiedziane obywatelstwo", poświęcony sytuacji osób pracujących seksualnie w Europie w świetle teorii obywatelstwa, realizowany w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012-2021).

Zrealizowane projekty

 • Kierowniczka polskiego zespołu międzynarodowego projektu "Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH)" finansowanego przez Humanities in the European Research Area (HERA), przy współpracy z Prof. Dr. Beate Binder Institute for European Ethnology, Humboldt University Berlin, Germany; Prof. Dr. Marsha Rosengarten, Goldsmiths University of London, United Kingdom; Prof. Dr. Martin Lengwiler, Department of History, University of Basel, Switzerland (2016-2019); europach.eu
 • Udział w projekcie "Improving Treatment Engagement and Adherence for People Who Inject Drugs in Ukraine", realizowanym przez International HIV/AIDS Alliance in Ukraine oraz National Development and Research Institutes (NDRI), finansowanym przez Center for the Disease Control and Prevention, USA; (2014-2018).
 • Realizacja projektu “Structural violence: Social and institutional oppression experienced by sex workers in Europe”, w ramach International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE), the Netherlands, finansowanego przez Red Umbrella Fund, the Netherlands (2014-2015).
 • Realizacja projektu “PrEP and Early Treatment as Prevention Strategies among Sex Workers. Global Consultations”, w ramach Global Network of Sex Work Projects (NSWP), Scotland, finansowanego przez ‘Bridging the Gaps’ (2014).
 • Realizacja projektu “Sex worker-led HIV programming good practice in the European region”, w ramach Global Network of Sex Work Projects (NSWP), Scotland, finansowanego przez Robert Carr Fund for the civil society networks (2013).
 • Udział w projekcie badawczym “Śladami pamięci. Strategie pamiętania o kulturze żydowskiej w Galicji”, pod kierownictwem dr hab. Jacka Nowaka, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (2012/07/B/HS3/03464) (2013-2016).
 • Przygotowanie i realizacja projektu doktorskiego „Tatuowanie ciała jako praktyka tożsamościowa w indywidualizującym się społeczeństwie polskim" w Instytucie Socjologii UJ (2007-2011).
 • Udział (w roli lokalnej koordynatorki) w projekcie Wędrujące Kino Filmu Etnograficznego, zorganizowanym przez Polski Instytut Antropologii przy współpracy z Royal Anthropological Institut of Great Britain and Ireland (XI 2011-V 2012).
 • Udział w programie badawczym „Percepcja przemocy wobec osób starszych" realizowanym przez Zakład Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydział Lekarski UJ CM w ramach grantu KBN (K/PBW/000058), kierownik projektu: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk (2008-2009).
 • Udział w projekcie badawczym „Postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia" w ramach badań własnych w Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydział Lekarski UJ CM.
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego „Poziom wiedzy studentów na temat substancji psychoaktywnych ułatwiających przemoc seksualną" prowadzonego przez Zakład Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydział Lekarski UJ CM oraz Instytut Ekspertyz Sądowych (2008-2009).
 • Udział w projekcie badawczym „Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków" realizowanym przez Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii UJ, projekt realizowany na zlecenie firmy CEBOS i Ereste (2007).