Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt Energy Shifts - broszura podsumowująca rekomendacje

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu Humanistyka i nauki społeczne dla Europejskiego Zielonego Ładu. 10 rekomendacji wynikających z Europejskiego Forum Innowacji Humanistyki i Nauk Społecznych w Obszarze Energii. Broszura zawierająca podsumowanie wypracowanych dotychczas rekomendacji opracowana została w ramach projektu Energy Shifts.


Z treści dokumentu:

Dofinansowany z programu Horyzont 2020 projekt Energy-SHIFTS (Energy Social sciences and Humanities Innovation Forum Targeting the SET-Plan) wspierał w latach 2019 – 2021 współpracę przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych oraz interesariuszy polityki energetycznej na rzecz dotrzymania unijnych zobowiązań odnośnie energii i klimatu.

Przedstawione (...) 10 rekomendacji opiera się na wnioskach z badań nad zagadnieniami energetycznymi. Mają one jednak zastosowanie do Zielonego Ładu także w zakresie zaangażowania HS w formułowanie i wdrażanie polityki i strategii dla zrównoważonej przyszłości.

Rekomendacje zostały przekazane Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej w marcu 2021 roku, są jednak adresowane także do wszystkich osób zaangażowanych w zagadnienia klimatu i energii na poziomie polityk publicznych różnego szczebla, finansowania i badań (zarówno w ramach HS jak i innych dyscyplin naukowych).


Zachęcamy także do zapoznania się z publikacjami, na których opierają się rekomendacje - dostępne w otwartym dostępie na stronie projektu.

Data opublikowania: 04.06.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska