Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Kazimierza Dobrowolskiego za rok 2020

Werdykt Jury Nagrody im. Kazimierza Dobrowolskiego za rok 2020


Jury w składzie:
prof. dr hab. Krzysztof Gorlach (przewodniczący)
prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
prof. dr hab. Piotr Sztompka

rozpatrzyło kandydatury do nagrody im. Kazimierza Dobrowolskiego za rok 2020 w dwóch kategoriach:

  1. kategoria prac (monografii) autorskich
  2. kategoria prac współautorskich oraz "pod redakcją".


 

W kategorii pierwszej Jury przyznało nagrodę dr hab. Grażynie Kubicy-Heller, prof. UJ za jej monografię pt. Maria Czaplicka. Gender, Shamanism, Race w tłumaczeniu Bena Koschalki, opublikowaną przez University of Nebraska Press.
Praca została wydana w ramach prestiżowej serii Critical Studies in the History of Anthropology jako trzydziesta trzecia z kolei pozycja.


Grażyna Kubica, Maria Czaplicka. Gender, Shamanism, Race, translated by Ben Koschalka, University of Nebraska Press, 2020.

W kategorii drugiej Jury rozpatrzyło siedem różnych opracowań i zadecydowało o przyznaniu nagrody dr hab. Marcie Smagacz-Poziemskiej, prof. UJ - współredaktorce (wraz z : M. Victorią Gomez, Patricią Pereira, Laura Guarino, Sebastianem Kurtenbach i Juanem Jose Villalon) książki pt. Inequality and Uncertainty: Current Challenges for Cities, wydanej nakładem Palgrave Macmillan.


Inequality and Uncertainty: Current Challenges for Cities, edited by: Marta Smagacz-Poziemska, M. Victoria Gomez, Patricia Pereira, Laura Guarino, Sebastian Kurtenbach and Juan Jose Villalon, Palgrave Macmillan, 2020.

W tej kategorii Jury postanowilo także przyznać wyróżnienie honorowe książce zbiorowej pod redakcją dr hab. Jolanty Arcimowicz, prof. UW i dr hab. Kai Gadowskiej, prof. UJ pt. Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty, wydanej przez Instytut Spraw Publicznych.


Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty, red. Jolanta Arcimowicz, Kaja Gadowska, Instytut Spraw Publicznych, 2020.

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy do sięgnięcia po publikacje!

Data opublikowania: 05.12.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska