Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografia dr Ewy Kopczyńskiej wyróżniona w konkursie SAS PTS

Szanowni Państwo,

przekazujemy werdykt Jury konkursu Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na najlepsze badanie antropologiczne roku 2021 (monografia).

Z ogromną przyjemnością informujemy, że wyróżnienie w konkursie otrzymała monografia dr Ewy Kopczyńskiej pt. Jedzenie i inne rzeczy. Antropologia zmiany w systemach żywnościowych, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Uzasadnienie Jury:

Monografia Ewy Kopczyńskiej pt. Jedzenie i inne rzeczy. Antropologia zmiany w systemach żywnościowych jest poświęcona niezwykle aktualnej problematyce zmiany społecznej w systemach żywieniowych rozważanej z antropologicznego punktu widzenia. Autorka przedmiotem swoich rozważań czyni przekształcenia w kulturze jedzenia i systemach żywieniowych dokonujące się w ramach określonego porządku społecznego, czyli obowiązującej aktualnie ramy. Wyróżniając dwa modele społeczeństwa: „zastygłe” oraz te, których istotą jest nieustająca zmienność, przedstawia dwie perspektywy epistemologiczne w ich poznawaniu i w konsekwencji formułuje własną perspektywę poznawczą określając ją jako „krytykę oddolną, jako nieustające siłowanie się z obowiązującą ramą”. Praca zasługuje na wyróżnienie, bowiem nie tylko prezentuje antropologiczny opis ukazujący ukrytą rzeczywistość, jawne i niejawne zjawiska społeczne, wykorzystując materiał empiryczny będący pokłosiem rozległych badań empirycznych przeprowadzonych przez nią samą, bądź przez nią koordynowanych, ale tworzy własną ramę teoretyczną systemów żywieniowych opierając się zarówno na klasycznych jak i współczesnych studiach antropologicznych, szczególnie wykorzystując teorię aktora-sieci oraz ukazując rolę aktora/aktanta w systemach żywieniowych. Należy podkreślić wielowątkową interpretację materiałów empirycznych, jej rozległość oraz finezję teoretyczno-interpretacyjną zarówno oddolnej dynamiki zmiany systemów żywieniowych, których podłoże stanowią zrzeszenia (jako byty kolektywne, zbiorowe), jak również kwestii obaw i wykluczeń żywieniowych oraz społecznych praktyk oporu z nimi związanych.

 

W szóstej edycji konkursu Jury przyznało nagrodę główną monografii Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India autorstwa Natalii Bloch (Lexington Books, 2021).

Ponadto, wyróżniło trzy monografie:

  • Barbara Bossak-Herbst, Warszawska enklawa. Świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu, Oficyna Naukowa, 2020.
  • Ewa Kopczyńska, Jedzenie i inne rzeczy. Antropologia zmiany w systemach żywnościowychWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021.
  • Katarzyna Waniek, Ucieczka jako przyczyna mobilności Europejczyków. Socjolingwistycznie ugruntowana analiza procesów społecznych w relacjach autobiograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.
     
Serdecznie gratulujemy Autorkom nagrodzonej i wyróżnionych publikacji! I zachęcamy do ich lektury.