Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowa Konferencja "100-lecie polskiej służby cywilnej"

17 lutego 1922 roku uchwalono ustawę o państwowej służbie cywilnej. Rok 2022 jest rokiem jubileuszu stulecia uchwalenia pierwszej ustawy konstytuującej instytucję służby cywilnej w polskim porządku prawnym. To niezwykle ważna rocznica dla polskiej państwowości.


Z tej okazji na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 24-25 lutego 2022 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja zatytułowana 100-lecie polskiej służby cywilnej. 

Udział w Konferencji wzięło szerokie grono przedstawicieli i przedstawicielek świata nauki z Polski i zagranicy reprezentujących wiodące ośrodki akademickie i naukowe, Prezes Rady Ministrów, liderzy partii politycznych, urzędnicy Służby Cywilnej w Polsce. Podczas dwóch dni Konferencji uczestnicy i uczestniczki mieli okazję wysłuchać szeregu niezwykle interesujących wystąpień, których przedmiotem były różne wymiary funkcjonowania służby cywilnej w naszym kraju. To także sposobnośc do udziału w dyskusji i wymiany doświadczeń, ale także uczczenia tej waznej rocznicy. 

 

Szanowni Państwo,

w 2022 roku przypada 100 rocznica uchwalenia pierwszej ustawy konstytuującej instytucję służby cywilnej w polskim porządku prawnym. Ustawę z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej uchwalono w niespełna trzy lata od odzyskania przez Polskę niepodległości, co należy oceniać jako sukces ówczesnej klasy politycznej. Służba cywilna stanowiła istotny element odradzającej się państwowości. Służba cywilna bez wątpienia usprawniła proces odbudowy instytucji państwa polskiego, a urzędnicy służby cywilnej stanowili fundament tej działalności. 100-lecie służby cywilnej skłania do refleksji na temat tej instytucji, zdiagnozowanie jej kluczowych problemów oraz wyzwań, a także zaproponowanie kluczowych działań modernizacyjnych. Warto również ustalić jaka jest społeczna percepcja służby cywilnej, instytucji, która odpowiada za szereg kluczowych procesów. Jako Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jesteśmy organizatorem wydarzenia naukowego, którego celem będzie przeprowadzenie rzetelnej dyskusji na tematy zasygnalizowane poniżej, a także sformułowanie kluczowych postulatów modernizacyjnych. Uważamy bowiem, że służba cywilna powinna stanowić realne zaplecze dla władzy rządowej oraz wsparcie dla obywateli i innych interesariuszy systemu administracji publicznej w ramach świadczonych usług.

Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
 

Podczas konferencji omawiane były m.in. następujące problemy badawcze:

 • Historia polskiej służby cywilnej
 • Służba cywilna w okresie transformacji ustrojowej
 • Służba cywilna w warunkach pandemii COVID-19
 • Problemy i wyzwania służby cywilnej w zmieniającym się świecie
 • Funkcjonowanie służby cywilnej w wybranych państwach
 • Społeczny wizerunek służby cywilnej w Polsce
 • Dobre praktyki w służbie cywilnej w Polsce i świecie
 • Praca w służbie cywilnej – zawód czy służba?
 • Kierunki kształcenia członków służby cywilnej – wiedza, kompetencje, umiejętności
 • Samorządowa służba cywilna
 • Sukcesy i porażki służby cywilnej
 • Metody walki z korupcją w służbie cywilnej – doświadczenia polskie i zagraniczne
 • Przeciwdziałanie fluktuacji kadr w służbie cywilnej do sektora prywatnego – rozwiązania i dobre praktyki
 • Wizerunek służby cywilnej w Polsce i zagranicą – jak nie być kozłem ofiarnym polityków?
 • Futurologiczne prognozy dotyczące rozwoju służby cywilnej w zmieniającym się świecie
   

Program konferencji

I DZIEŃ KONFERENCJI

9:00 - 9:45

Rejestracja uczestników
Kawa powitalna


9:45 - 10:00

Otwarcie Konferencji i przywitanie Gości
prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Daniel Przastek – Dziekan WNPiSM UW
prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Przewodnicząca Komitetu Naukowego, prodziekan WNPiSM UW


10:00 - 11:30

Panel I. Służba cywilna w Polsce w perspektywie historycznej

Prowadzący:
prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski (Uniwersytet Warszawski)

Prelegenci:

 • Wpływ rozwiązań prawnych i tradycji służby cywilnej RP na obecny model służby cywilnej, prof. dr hab. Hubert Izdebski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
 • Rozliczalność służby cywilnej, prof. dr hab. Artur Nowak-Far (Szkoła Główna Handlowa)
 • Ustawa o państwowej służbie cywilnej z 1922 r. a system służby cywilnej po 1989 r. Ramy instytucjonalne i praktyka funkcjonowania, dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • Służba cywilna w czasach populistycznego dryfu, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dyskusja


11:30 - 11:45

Przerwa kawowa


11:45 - 13:15

Panel II. Służba cywilna z perspektywy polityków, opinie wygłoszone online

Prowadzący:
dr hab. Sebastian Kozłowski (Uniwersytet Warszawski)

 • opinia Mateusza Morawieckiego (PiS)
 • opinia Rafała Trzaskowskiego (PO)
 • opinia Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL)
 • opinia Roberta Biedronia (Nowa Lewica)
 • opinia Szymona Hołowni (Polska 2050)

Komentarz:
dr hab. Ewa Marciniak (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene (Uniwersytet Warszawski)

Dyskusja


13:15 - 14:00

Lunch


14:00 - 16:00

Panel III. Służba cywilna w międzynarodowej perspektywie porównawczej
Udział Prelegentów w formie zdalnej za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej ZOOM

Prowadzący:
prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski)
dr Łukasz Świetlikowski (Uniwersytet Warszawski)

Prelegenci:

 • Civil service in COVID-19 conditions, Mr. Paul Joyce, Director of Publications (International Institute of Administrative Sciences)
 • Civil service role in public policy cycle, Mr. B. Guy Peters, Maurice Falk Professor of American Government (University of Pittsburgh)
 • Civil service ethics, Mr. Christoph Demmke, Professor (University Vaasa Finland)
 • Civil service politization, Mr. Jan-Hinrik Meyer-Sahling, Professor of Political Science (University of Nottingham)

Dyskusja


16:00 - 16:45

Przerwa kawowa


16:45 - 18.15

Prezentacja i omówienie wyników badań nad służbą cywilną – Obraz urzędnika w oczach opinii publicznej w 2022 roku

Prowadzący:
dr Robert Sobiech (Collegium Civitas)

Prezentacja wyników:

 • prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Kamil Mroczka (Uniwersytet Warszawski)

Komentarz:

 • Jerzy Siekiera (Prezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP)
 • dr hab. Jolanta Arcimowicz (ISNS Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Ewa Nalewajko (Polska Akademia Nauk)

Dyskusja


18:15 - 19:00

Podsumowanie pierwszego dnia Konferencji
Uroczyste zakończenie pierwszego dnia Konferencji. Tort z okazji 100-lecia polskiej służby cywilnej

 

II DZIEŃ KONFERENCJI

8:30 - 09:00

Kawa powitalna


9:00 - 10:30

Panel I. Służba cywilna wobec wyzwań współczesnego świata

Prowadząca:
prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski)

Prelegenci:

 • Służba cywilna w europejskiej tradycji państwowości, dr Justyna G. Otto (Uniwersytet Warszawski)
 • Członkowie korpusu służby cywilnej w strukturze współczesnego społeczeństwa polskiego i jego przemian, Dagmir Długosz (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
 • Przywództwo i potencjał służby cywilnej, mgr Agnieszka Zofia Grzegorczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej/Stowarzyszenie Absolwentów KSAP)
 • O prawnych i pozaprawnych powodach odstąpienia od publicznoprawnego modelu służby cywilnej, dr Wojciech Drobny (Instytut Nauk Prawnych PAN)
 • Co należy naprawić, a co zmienić w służbie publicznej w Polsce po zmianie rządów?, Jacek Kozłowski (b. wojewoda mazowiecki)

Dyskusja


10:30 - 10:50

Przerwa kawowa


10:50 - 12:20

Panel II. Funkcjonowanie służby cywilnej w świecie zmian

Prowadzący:
dr Łukasz Świetlikowski (Uniwersytet Warszawski)

Prelegenci:

 • Praca zdalna i hybrydowa jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej, dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska (Politechnika Warszawska)
 • Koncepcje etosu służby cywilnej – kształtowanie się modelu neoweberowskiego. Analiza krytyczna i badania empiryczne, ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Służba cywilna a konsulting – potencjalne szanse i zagrożenia, dr Marta Balcerek-Kosiarz (Uniwersytet Warszawski)
 • Stan i perspektywy polskiej służby cywilnej po likwidacji konkursów na wyższe stanowiska w 2015 r., dr Beata Springer (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Przemiany w zakresie rekrutacji do korpusu służby cywilnej, mgr Tomasz Olejek (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie)

Dyskusja


12:20 - 13:00

Lunch


13:00 - 14:30

Panel III. Rola i miejsce służby cywilnej w administracji publicznej

Prowadzący:
dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)

Prelegenci:

 • Efektywność administracji publicznej – wybrane aspekty, dr Justyna Góral (Szkoła Główna Handlowa)
 • Kwestia służby cywilnej w administracji samorządowej, prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)
 • Ewolucja i wyzwania polskiej służby zagranicznej, dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • Continuation or changes: organization and functioning of the foreign service of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland after BREXIT, mgr Alexander Parmee (Uniwersytet Warszawski)
 • Funkcjonowanie służby zagranicznej w świetle ustawy o służbie zagranicznej z dnia 21 stycznia 2021 r., dr Tomasz Wicha (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • To consolidate, not to consolidate…a contribution to the discussion on the merger of the civil service corps and local government employees, dr Ewa Maria Włodyka (Politechnika Koszalińska)

Dyskusja


14:30 - 15:00

Przerwa kawowa


15:00 - 16:30

Panel IV. Funkcjonowanie administracji w cyberprzestrzeni

Prowadzący:
dr Kamil Mroczka (Uniwersytet Warszawski)

Prelegenci:

 • Funkcjonowanie e-urzędu na przykładzie ZUS, prof. dr hab. Gertruda Uścińska (Prezes ZUS/Uniwersytet Warszawski)
 • Cyberbezpieczeństwo w procesie cyfryzacji państwa, Wojciech Pawlak (Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej)
 • Rozwój e-państwa w Polsce, Bartosz Marczuk (Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju)
 • E-mediacja w administracji publicznej (E-mediation in public administration), dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)

Dyskusja
 

16:30 - 18:00

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

Szczegółowe informacje na temat Konferencji, Prelegentów oraz Komitetu Naukowego i Organizacyjnego dostępne są na stronie WNPiSMUW