Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Raport The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

W lutym bieżącego roku opublikowany został najnowszy raport The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dotyczący zmian klimatu. Dokument zatytułowany Zmiany klimatu 2022: Konsekwencje, adaptacja i zagrożenia stanowiący podsumowanie dla decydentów, koncentruje się na skutkach zmian klimatycznych oraz możliwościach i sposobach odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem klimatycznym. Przygląda się również ludzkiej świadomości i wrażliwości w tym obszarze oraz niejako zmusza do refleksji nad tym, jak zmiany klimatyczne wpływają na codzienne życie ludzi – i na ich przyszłość.

Raport został opracowany i zaakceptowany przez 270 naukowców i naukowczyń z całego świata. Stanowi formę podsumowania aktualnej wiedzy, jaką posiadamy na temat wpływu zmian klimatycznych na ekosystemy i społeczeństwa, a także dostępnych strategii działania oraz koniecznych działań.


The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) jest światowym autorytetem w dziedzinie nauk o klimacie. Jest to organ Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) założony w 1988 roku. Naukowcy z różnych dyscyplin współpracują ze sobą, aby lepiej zrozumieć skutki zmian klimatycznych. IPCC doradza politykom i decydentom w zakresie zmian klimatycznych i możliwościach podejmowania działań w kwestii ograniczania ich skutków.

 

O wnioskach z raportu w kontekście społecznym z dr hab. Katarzyną Jasikowską, prof. UJ zaangażowaną w działania na rzecz klimatu, Członkinią Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmawiał Szymon Bugajski z portalu onet.pl. Zmiana klimatu przemieni świat w jeszcze bardziej niesprawiedliwy - zachęcamy do przeczytania tej bardzo interesującej rozmowy!


Jak mówi Profesor Jasikowska:

Z perspektywy socjologii, którą się zajmuję, nieograniczona zmiana klimatu bez adaptacji do niej doprowadzi do raptownego i niepohamowanego wzrostu niesprawiedliwości społecznej. I to na różnych płaszczyznach. Z jednej strony ci, którzy w największym stopniu przyczynili się do spalania paliw kopalnych i podgrzania planety, odczują negatywne konsekwencje w najmniejszym stopniu, najbardziej dotkliwie zaś ci, którzy przyczynili się do tego w niewielkim stopniu lub wręcz wcale. To już się dzieje, a w przyszłości będzie mieć miejsce na znacznie większą skalę. Z drugiej strony możemy mówić o niesprawiedliwości międzygeneracyjnej. To, co robili nasi dziadkowie, nasi rodzice, co my robimy teraz (lub czego nie zrobimy bądź robimy w niewłaściwy sposób), prowadzi świat w kierunku, który dla przyszłych pokoleń będzie po prostu dramatyczny. To wielka niesprawiedliwość. Odpowiedź młodego pokolenia w postaci globalnych, zorganizowanych na gigantyczną skalę strajków, jest więc jak najbardziej uzasadniona. Myślę zresztą, że w kontekście podnoszenia świadomości ludzi na temat zmiany klimatu strajki te zrobiły znacznie więcej niż raporty IPCC.

 

W związku z raportem IPCC Profesor Katarzyna Jasikowska została również zaproszona do rozmowy przez Nauka o Klimacie. W rozmowie zatytułowanej Jak zmiana klimatu wpłynie na Polskę i resztę świata? podjęto dyskusję m.in. nad najważniejszymi wnioskami płynącymi z raportu IPCC, obawami i ryzykiem związanymi z zachodzącymi dramatycznymi zmianami klimatu oraz możliwymi do zainicjowania i zaimplementowania strategiami działania w tym obszarze.

 

Przy okazji gorąco zachęcamy do śledzenia strony internetowej Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego!

Apel naukowców. Nauka o klimacie x WWF

Szanowni Państwo,

w ramach tegorocznych obchodów Godziny dla Ziemi, WWF Polska we współpracy z portalem Nauka o Klimacie, wspólnie chcą zwrócić uwagę na problem zmian klimatu i oddać głos naukowcom, których ostrzeżenia i apele wciąż nie są dostatecznie słyszane.

W załączeniu znajdą Państwo apel, którego współautorem jest prof. Szymon Malinowski. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcą Państwo się z nim zapoznać, a następnie za pośrednictem formularza, wyrazić wolę jego podpisania. 

Apel będzie publikowany w mediach, jako element szerszej kampanii informującej ogół społeczeństwa o problemie zmian klimatycznych.


Z poważaniem
Agnieszka Sadowska-Konczal
Nauka o klimacie