Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powołanie Special Interest Group of EASSW "Holocaust Heritage for Contemporary Clinical Social Work"

Z ogromną radością dzielimy się z Państwem informacją, że na ostatnim posiedzeniu Executive Committee of European Association of Schools of Social Work zatwierdził powstanie Special Interest Group of EASSW Holocaust Heritage for Contemporary Clinical Social Work.

To inicjatywa łącząca przedstawicieli i przedstawicielki kilku ośrodków akademickich z Polski i zagranicy, których zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki przestrzeni trudnego dziedzictwa i znaczenia uniwersalnych aspektów Zagłady dla teorii i praktyki klinicznej pracy socjalnej oraz edukacji uwikłanej w pamięć. To ogromny sukces polskiego środowiska pracy socjalnej oraz Instytutu Socjologii UJ, bowiem powołana SIG jest pierwszą tego typu grupą zainicjowaną w Polsce i współkoordynowaną przez przedstawicieli i przedstawicielki polskiej uczelni!
 

SIG Holocaust Heritage for Contemporary Clinical Social Work współtowrzą reprezentanci i reprezentantki:

  • Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie
  • Katedry Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
  • Department of Social Work College of Polytechnics w Jihlavie (Czechy)
  • School of Social Work University of Haifa (Izrael).


Członkowie EASSW Executive Commitee podkreślili, że złożona aplikacja spełnia wszelkie wymagane kryteria, a proponowana SIG dotyczy kwestii niezwykle istotnych dla pracy socjalnej i edukacji w tym obszarze.

Członkami Special Interest Group Holocaust Heritage for Contemporary Clinical Social Work z ramienia Instytutu Socjologii UJ są dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ i mgr Olga Maciejewska. W działania w ramach SIG włączona jest także współpracująca z IS UJ mgr Julia Pawlikowska reprezentująca Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie, absolwentka Instytutu Socjologii UJ.