Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

List do socjologów i socjolożek w związku z XVIII Ogólnopolskim Zjazdem Socjologicznym

Warszawa – Kraków, 13 maja 2022 r.

 

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,

Zbliżający się kolejny, XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny będzie doskonałą okazją do przedstawienia i poznania wyników badań w wielu dziedzinach szczegółowych, w tym takich, które dopiero się wyłaniają. Powinien on być także równie dobrą okazją do całościowej refleksji nad naszą dyscypliną i profesją. Dyskusje panelowe nad socjologią, które odbywały się podczas poprzednich zjazdów były ciekawe i pożyteczne, jednak nie zostawiały czasu na głosy inne niż kilku panelistów.

Zainspirowani ankietą Kwartalnika Historycznego, którego redakcja zaprosiła prawie dwustu historyków do podzielenia się obserwacjami i ocenami swojej dyscypliny, jako Rada Programowa XVIII Zjazdu Socjologicznego tym razem postanowiliśmy zwrócić się imiennie do około stu socjologów różnych pokoleń, różnych specjalności i z różnych miast z prośbą o wypowiedzi w kilku kwestiach podstawowych dla naszej dyscypliny. W ten sposób chcemy uzyskać bogaty, zróżnicowany i wieloperspektywiczny obraz dzisiejszej socjologii polskiej. Spodziewany się, że będzie on nas inspirował do myślenia i służył rozwojowi naszej samowiedzy.

Zamierzamy:

  • wszystkie nadesłane odpowiedzi udostępnić in extenso wśród uczestników Zjazdu w postaci otwartej bazy jeszcze przed jego rozpoczęciem;
  • na podstawie tych wypowiedzi zorganizować podczas Zjazdu otwartą dyskusję, poprzedzoną problemowym omówieniem zgromadzonego materiału;
  • po Zjeździe opublikować w czasopismach socjologicznych wybór nadesłanych wypowiedzi.

 

Będziemy zatem wdzięczni za przemyślenie i nadesłanie rozwiniętych, kilkustronicowych imiennych wypowiedzi na następujące trzy tematy:

  1. W ostatnich dekadach społeczeństwo polskie doświadcza wielkich zmian. Czy Pani/Pana zdaniem socjologia polska je opisała, uogólniła i teoretycznie zinterpretowała? Co uchwyciła, a co pominęła? Co wnosi do socjologii światowej?
  2. Zmiany dokonały się także w samym życiu i otoczeniu instytucjonalnym socjologii, m.in. następują w niej kolejne zmiany pokoleniowe. Jak Pani/Pan je widzi i ocenia? Jakie widzi „motory i hamulce” przyszłego rozwoju socjologii?
  3. Zmianie uległa funkcja społeczna socjologii. Jak widzi Pani/Pan dzisiejsze relacje między socjologią a społeczeństwem i władzą polityczną, aktywizm społeczny socjologów i krzewienie wyobraźni socjologicznej?

 

W celu przygotowania bazy zawierającej wypowiedzi przed Zjazdem i dyskusję podczas Zjazdu, prosimy o przesłanie odpowiedzi w terminie do 30 czerwca 2022 roku na adres 18ozsankieta@zjazdpts.pl.

Ze względów praktycznych zwracamy się imiennie do ograniczonej liczby osób. Ich lista w żaden sposób nie jest jednak zamknięta. Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania wszystkich, którzy chcą podzielić się ze społecznością socjologów swoimi obserwacjami, refleksjami i ocenami.

Pozostajemy w oczekiwaniu na wypowiedź.


Przewodnicząca Rady Programowej XVIII OZS
dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ

 

Zob. PEŁNA TREŚĆ LISTU