Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Relacja z jubileuszowego 10. Seminarium Skoncentrowane na Osobie „nasza mała mama”

7 czerwca 2022 r. w Centrum Wsparcia Dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się jubileuszowe 10. Seminarium Skoncentrowane na Osobie zatytułowane nasza mała mama.
 

Uczestnicy i uczestniczki Seminarium mieli wyjątkową okazję spotkać się z Lidią Iwanowską-Szymańską - autorką książki nasza mała mama i wysłuchać Jej osobistej opowieści o doświadczeniu dzieciństwa z Głuchą mamą, budowaniu i rozwoju relacji z nią oraz wyzwaniach związanych z wychowywaniem się w rodzinie z niesłyszącym rodzicem. Dodatkową wartością spotkania był fakt, że w całości tłumaczone było na Polski Język Migowy - serdecznie dziękujemy Paniom Anecie Uhruskiej z Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ i Bożenie Nowak za włączenie się w Seminarium!

Nie mniej ważnym tematem spotkania był temat dostępności i apel Barbary Cholewy – konsultantki Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH o upowszechnienie uczenia osób Głuchych języka polskiego jako obcego (a nie tylko Polskiego Języka Migowego!).

Zaprezentowane zostały również wnioski i refleksje dzieci uczestniczących w warsztatach przeprowadzonych na podstawie scenariusza do książki, którego autorkami są Roksana Kociołek-Kaszyńska z Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie i Lidia Iwanowska-Szymańska. Podczas tych zajęć uczniowie nie tylko rozmawiali o osobach z niepełnosprawnością słuchu, ale też "spotkali się” ze sztuką abstrakcyjną dzięki ilustracjom Aleksandry Grzegorek zawartym w książce. Podczas Seminarium Roksana Kociołek-Kaszyńska zaprezentowała także piękne listy do Autorki naszej małej mamy napisane przez dzieci biorące udział w warsztatach. To świadectwa niezwykłej wrażliwości najmłodszych odbiorców książki-wiersza.
 

Przestrzeń refleksji, która jest już tradycją naszych seminaryjnych spotkań, była okazją do zabrania głosu nie tylko przez zaproszonych Gości, ale także wszystkich uczestników i uczestniczki spotkania. Szereg ciekawych pytań i wzruszających komentarzy złożyło się na niezwykłą dyskuję o życiu z niepełnosprawnością, specyfice sytuacji CODA - czyli słyszących dzieci niesłyszących rodziców, kulturze Głuchych - ale także ogromu wyzwań związanych z dostępnością. Ta część spotkania bez wątpienia była jedną z najbardziej inspirujących dyskusji podejmowanych podczas Seminariów Skoncentrowanych na Osobie. Podjęliśmy bowiem temat zupełnie nowy. Dodatkową wartością było włączenie do dyskusji osób Głuchych, które dzięki obecności tłumaczek PJM mogły swobodnie wyrazić swoją opinię i podzielić się refleksjami związanymi z Seminarium i poruszaną problematyką. 
 

Spotkanie prowadził i moderował Hubert Kaszyński - wykładowca Instytutu Socjologii UJ i prezes Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej-Stowarzyszenie.
 

Kwestie ogranizacyjne koordynowała Olga Maciejewska - pracowniczka IS UJ i członkini Zarządu ITiES. Zespół zajmujący się organizacją Seminarium tworzyli studenci i studentki II roku pracy socjalnej w Instytucie Socjologii UJ, którzy w ramach kursu Warsztaty kompetencyjne z ogromnym zaangażowaniem zrealizowali projekt obejmujący pełne przygotowanie spotkania i czuwali nad jego przebiegiem m.in. zapewniając niezbędne wsparcie uczestnikom i uczestniczkom oraz realizując transmiję na żywo. Studenci i studentki - dziękujemy za piękne spotkanie!


W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy Zastępcy Dyrektora Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ Panu Tadeuszowi Dębowskiemu za udostępnienie sali, ogromne wsparcie merytoryczne i organizacyjne oraz za udział w Seminarium.


Serdecznie zapraszamy do obejrzenia NAGRANIA SEMINARIUM oraz FOTORELACJI!


Seminarium zorganizowane zostało przez Instytut Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy wsparciu Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ i Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.