Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie na spotkanie naukowe 'Copyright wars' w polskim wydaniu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe zatytułowane 'Copyright wars’ w polskim wydaniu, które odbędzie się w środę, 19 października 2022 roku o godz. 18:00 w Instytucie Socjologii UJ (sala 61, I piętro)


Opis:

O co chodziło w protestach przeciwko ACTA i ‘ACTA2’? Czym jest copyright trolling? Na czym polegają ‘copyright wars’ i jakie mają one znaczenie dla polskiego społeczeństwa?

Na te oraz wiele innych pytań udzieli odpowiedzi nasza absolwentka oraz realizatorka projektu badawczego Społeczny konflikt o prawa własności intelektualnej na przykładzie polskich dyskursów na temat prawa autorskiego. W trakcie swojego wystąpienia mgr Ewa Radomska zaprezentuje wyniki kilkuletnich badań poświęconych polskim dyskursom dotyczącym prawa autorskiego. Przyjmując perspektywę interdyscyplinarną i odwołując się do różnych teorii z obszaru nauk społecznych, prelegenta dokona charakterystyki konfliktu leżącego u podłoża dyskursów prawnoautorskich.


Informacje o projekcie:

Projekt Społeczny konflikt o prawa własności intelektualnej na przykładzie polskich dyskursów na temat prawa autorskiego został zrealizowany w Instytucie Socjologii UJ, dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Nauki (w ramach konkursu PRELUDIUM).


Informacje o prelegentce:

Mgr Ewa Radomska – absolwentka socjologii oraz prawa, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Wykonawczyni oraz kierowniczka kilku projektów badawczych finansowanych przez UJ, NCBiR, NCN oraz zagraniczne podmioty finansujące naukę. Autorka i współautorka kilkunastu prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu socjologii prawa. Absolwentka Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme oraz uczestniczka stażu naukowego na Uniwersytecie w Lund. Przygotowuje obecnie rozprawę doktorską poświęconą polskim dyskursom dotyczącym prawa autorskiego, w dyscyplinie nauki socjologiczne, pod opieką prof. dr hab. Grażyny Skąpskiej.