Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Relacja z konferencji "Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego we współczesnych naukach społecznych i humanistyce..."

W dniach 26-27 września br. w murach Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Dziedzictwo Bronisława Malinowskiego we współczesnych naukach społecznych i humanistyce. W stulecie publikacji ‘Argonautów zachodniego Pacyfiku’.


Konferencja wpisuje się w wieloletnią tradycję badań prowadzonych w Instytucie Socjologii UJ. Organizatorzy i organizatorki oparli wydarzenie na założeniu, że setna rocznica publikacji monografii Argonauci zachodniego Pacyfiku, będącej pierwszym raportem z badań terenowych na Wyspach Trobrianda, podczas których sformułowane i przetestowane zostały najważniejsze założenia etnografii Bronisława Malinowskiego, stanowi doskonałą okazję do podjęcia na nowo, w odświeżonej formule, refleksji nad jego obecnością we współczesnych naukach społecznych i humanistyce. Uczestnicy i uczestniczki konferencji podczas dwudniowych obrad podjęli refleksję nad tym, w jaki sposób "dzieło i życie” Bronisława Malinowskiego oddziałało na nauki społeczne i humanistykę oraz jak rozpoznania autora Argonautów można odczytać dziś z perspektywy obecnych nurtów badawczych i ciągle zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej.


Zapraszamy do obejrzenia RELACJI Z KONFERENCJI!


Zobacz także:


Komitet Naukowy:

 • Grażyna Kubica-Heller (UJ Kraków)
 • Maria Flis (UJ Kraków)
 • Kaja Gadowska (UJ Kraków)
 • Krystyna Romaniszyn (UJ Kraków)
 • Jacek Nowak (UJ Kraków)
 • Marcin Lubaś (UJ Kraków)
 • Ewa Kopczyńska (UJ Kraków)
 • Agata Dziuban (UJ Kraków)
 • Agnieszka Trąbka (UJ Kraków)
 • Dariusz Brzeziński (IFiS PAN, Warszawa)


Komitet Organizacyjny:

 • Grażyna Kubica-Heller (UJ Kraków)
 • Dariusz Brzeziński (IFiS PAN, Warszawa)
 • Karol Piotrowski (UJ Kraków)


Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jacka Popiela.

Patronatu konferencji udzieliły:

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze