Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie na konferencję "Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa"

Konferencja naukowo-edukacyjna
Szkoła wartości FUNDAMENTY DOBREGO SPOŁECZEŃSTWA

28 lutego 2023 r., godz. 15:00
MCDN OK, ul. Garbarska 1, Kraków

możliwe uczestnictwo stacjonarnie lub online


Jak rozmawiać z młodzieżą o wartościach?
Co dla dzisiejszych młodych ludzi jest ważne, a co trudne?
Czy we współczesnej szkole jest miejsce na kształtowanie uczniowskich postaw?
Jaka jest w tym rola nauczyciela?

Konferencja Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa ma na celu wsparcie nauczycieli w działaniach wychowawczych (niezależnie od pełnienia funkcji wychowawcy klasy) w trakcie pracy z młodzieżą oraz motywowanie ich do podejmowania trudu kształtowania postaw uczniów w oparciu o kanon wartości społecznych i kulturowych stanowiących trzon polskiej i europejskiej kultury.

 

Plakat wydarzenia informujący o jego pełnym tytule i terminie oraz prezentujący sylwetki głównych organizatorek

 

Wydarzenie będzie mieć charakter dwugłosu środowiska akademickiego kształcącego m.in. przyszłych nauczycieli oraz środowiska doradców metodycznych pracujących na co dzień zarówno z młodzieżą, jak i nauczycielami. 

Udział w konferencji (możliwy zarówno stacjonarnie, jak i online) jest bezpłatny! Każdy uczestnik i uczestniczka konferencji otrzyma certyfikat wystawiony przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.


Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz zapisów na formę on-line i stacjonarną znajdują się na stronie konferencji: https://szkolawartosci.my.canva.site/

Program konferencji

15.00 - 15.15 Uroczyste otwarcie konferencji
 

15.15 - 16.15 CZĘŚĆ I Wartości we współczesnym świecie – akademicka refleksja nad rolą wartości w budowaniu dobrego społeczeństwa

15.15 - 15.35 Szkoła wartości – wartości w życiu nauczycieli i uczniów 
dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ, Instytut Socjologii UJ

15.35 - 15.55 Zarządzania wartościami przez medialne kształtowanie dominujących obrazów świata 
dr Aldona Guzik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

15.55 - 16.15 Wartości w cyfrowym świecie – analiza na przykładzie cyfrowych zjawisk FOMO, Phubbing, Nomophobia
dr Łukasz Tomczyk, Instytut Pedagogiki UJ
 

16.15 - 16.30 Przerwa


16.30 - 17.30 CZĘŚĆ II Miejsce wartości we współczesnej szkole – dobre praktyki doradców metodycznych

16.30 - 16.50 Kilka ważnych słów… – Wartości w muzyce współczesnej, filmie i słowie pisanym. Z młodzieżą szkół podstawowych o wartościach dla życia w zgodzie z wartościami 
Joanna Wołoszyn, nauczyciel doradca metodyczny MCDN ds. WDŻ (szkoły podstawowe)

16.50 - 17.10 Sportowe motto Szybciej, wyżej, dalej czy Platońska triada Dobro, piękno, prawda? Lekcje o wartościach 
Barbara Sykulska, Agata Wójcik, nauczyciele doradcy metodyczni MCDN ds. języka polskiego (szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe)

17.10 - 17.30 Rola wartości w medialnej aktywności nastoletnich twórców
dr Joanna Rzońca, doradca metodyczny MCDN ds. plastyki i TIK (szkoły ponadpodstawowe)


17.30 - 18.00 Podsumowanie konferencji, dyskusja, ewaluacja wydarzenia, pożegnanie z prelegentami i uczestnikami

 

Projekt realizowany jest w ramach grantu Nauka dla społeczeństwa. Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof UJ z Instytutu Socjologii UJ.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Kraków.