Komunikat Rektora UJ w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Informujemy, że zgodnie z Komunikatem nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

Pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz osoby trzecie przebywające na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zachowywania zasad dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich przestrzeniach wspólnych.

Nadal obowiązują zasady określone w Komunikacie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

Data opublikowania: 22.10.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska