Profesor Katarzyna Jasikowska wiceprzewodniczącą Prezydium Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland

Niezwykle miło nam poinformować, że w dniu 23 października 2021 r. powołana została Rada Klimatyczna przy UN Global Compact Network Poland, której członkinią została Profesor Katarzyna Jasikowska z Instytutu Socjologii UJ! Podczas spotkania inauguracyjnego Pani Profesor została wybrana do Prezydium Rady – będzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej.

To ogromny sukces oraz niewątpliwe wzmocnienie dla koordynowanej przez Katarzynę Jasikowską Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także dla naszego Instytutu, Wydziału Filozoficznego i wszelkich inicjatyw podejmowanych na UJ w obszarze działań na rzecz klimatu.

Reprezentantem naszej Alma Mater w Radzie Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland będzie także Profesor Zbigniew Ustrnul – szef Katedry Klimatologii z Wydziału Geografii i Geologii UJ. 


Serdecznie gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pełnienia tak ważnych funkcji!

Czym jest Rada Klimatyczna?

Rada Klimatyczna przy UN Global Compact Network Poland stanowi ciało doradcze i merytoryczne, dostarczające ekspertyz w ramach programów prowadzonych w UN Global Compact Network Poland. Jest ona również źródłem sprawdzonej wiedzy naukowej, opierając się na niepodważalnym autorytecie w świecie nauki jej Członkiń i Członków.

Rada została powołana w ramach działań programowych UN Global Compact Network Poland w programie Climate Positive.


Członkami i Członkiniami Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland zostali:

 • Dr inż. Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska
 • Dr hab. Halina Brdulak, SGH
 • Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, SGH, Polska Akademia Nauk
 • Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska
 • Dr inż. Paweł Gajda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Wojciech Hanke, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Prof. nadzw. dr hab. Jaromir Jakacki, Polska Akademia Nauk
 • Dr hab. Katarzyna Jasikowska, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr Aleksandra Kardaś, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Ewa Krogulec, Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk
 • Prof. dr hab. Szymon Malinowski, Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk
 • Dr hab. Andrzej Mikulski, Uniwersytet Warszawski 
 • Dr Daria Murawska, SGGW
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, Minister Środowiska w latach 1991 oraz 2007-2010, Wiceprzewodniczący Komisji ONZ ds. rozwoju zrównoważonego w latach 1994-1994, Przewodniczący Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu w latach 2008-2009
 • Dr Marta Potocka, Marine Stewardship Council - MSC
 • Dr Joanna Remiszewska-Michalak, Leyton Polska
 • Dr hab. Piotr Swacha, SGGW
 • Dr Sebastian Szklarek, Polska Akademia Nauk, Think-Tank Ambitna Polska, blog Świat wody
 • Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr Jan Witajewski-Baltvilks, Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, Politechnika Gdańska
 • Dr inż. Maciej Siuda, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


UN Global Compact

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy.

Misją United Nations Global Compact jest zmobilizowanie globalnego ruchu zrównoważonych firm i interesariuszy, do podjęcia działań na rzecz ludzi i środowiska, aby stworzyć świat, do którego wszyscy dążymy.

Obecnie ponad 10 000 firm z całego świata, jak również międzynarodowych organizacji pracowniczych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego jest zaangażowanych w inicjatywę ONZ Global Compact, pracując nad globalnym wdrażaniem Dziesięciu Zasad, z obszaru praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją.

Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami prowadzi szereg ambitnych działań, stając się katalizatorem globalnych zmian.

UN Global Compact Polska

Powstała w lipcu 2001 UN Global Compact Polska jest siecią krajową z niezależnym sekretariatem prowadzonym oraz zarządzanym przez Fundację Global Compact Poland. Stanowi biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny dla polskich członków oraz sygnatariuszy UN Global Compact. Identyfikuje wyzwania i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewnia swoim członkom wsparcie merytoryczne, udział w programach i projektach, jednocześnie szeroko promując działania na rzecz realizacji celów ONZ.

Dodatkowo GCNP wspiera merytorycznie polskich członków UN Global Compact w wypełnianiu rocznego obowiązku raportowania niefinansowego, z podejmowanych przez firmę działań i osiągniętych rezultatów.

Wszystkie inicjatywy UN Global Compact Network Poland są podejmowane we współpracy ze światem biznesu, administracją rządową, ekspertami oraz społeczeństwem obywatelskim

Data opublikowania: 27.10.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska