FORUM IS UJ: Miejskie sąsiedztwo z perspektywy teorii praktyk społecznych

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach FORUM IS UJ, które odbędzie się 16 listopada 2021 roku w  godzinach 13:30-14:30.


UWAGA!
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, spotkanie odbędzie się w trybie online, na platformie MsTeams - zespół Forum IS UJ
- kod dostępu: b6tn868
LINK do spotkania w MsTeams

Prosimy o zapoznanie się z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM

 

Będziemy mieć przyjemność wysłuchać wystąpienia dr hab. Marcjanny Nóżki, prof. UJ, dr hab. Andrzeja Bukowskiego, prof. UJ i dr hab. Marty Smagacz-Poziemskiej, prof. UJ pt. Miejskie sąsiedztwo z perspektywy teorii praktyk społecznych.

Wystąpienie, przygotowane na podstawie projektu Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne, będzie się składać z dwóch głównych wątków. Po pierwsze, przedstawione zostanie podejście teoretyczne i metodologiczne oraz główne odkrycia empiryczne z badań w trzech polskich miastach; po drugie, zespół projektowy wskaże poznawczy i krytyczny potencjał tego podejścia w badaniach socjologicznych i interdyscyplinarnych.

 

Forum IS UJ jest miejscem prezentacji prac badawczych prowadzonych w Instytucie Socjologii UJ. Jego celem jest pobudzenie dyskusji wokół badań prowadzonych w Instytucie, stosowanych podejść metodologicznych jak i perspektyw teoretycznych. To miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, szukania wspólnych rozwiązań dla dylematów metodologicznych czy praktycznych. Forum jest otwarte dla pracowników i pracowniczek IS UJ, osób studiujących oraz wszystkich, którzy chcą dyskutować na temat podejmowanych problemów badawczych.

Każde spotkanie to 30-minutowa prezentacja i 30-minutowa dyskusja. Forum odbywa się co miesiąc, we wtorek w godz. 13:30-14:30, w przerwie między zajęciami.
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!
 

Data opublikowania: 09.11.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska