Nagroda z pracę magisterską o opiece na osobami zależnymi

Z wielką radością informujemy, że mgr Aleksandra Piłat została laureatką Konkursu Naukowego im. prof. Jerzego Piotrowskiego ogłoszonego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Pani Aleksandra otrzymała nagrodę w kategorii „najlepsze prace magisterskie” z obszaru gerontologii społecznej za pracę „Nieformalni opiekunowie osób starszych. Perspektywa genderowa”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Slany.

Autorka o swojej pracy:

Europa staje obecnie przed wyzwaniem zwiększającej się liczby osób starszych wymagających opieki oraz zmniejszającej się liczby ich potencjalnych opiekunów. Jest to zjawisko szczególnie trudne w Polsce. Ze względu na brak rozwiązań systemowych, ale także na tradycję i kulturę narodową, opieka w Polsce organizowana jest przede wszystkim w sferze prywatnej. Obowiązek opieki dotyczy najbliższych członków rodziny, głównie kobiet. To właśnie one stają się już nie podwójnie, ale wręcz potrójnie obciążone; opiekując się dziećmi lub wnukami oraz osobami starszymi (współmałżonkami, rodzicami, teściami) i wykonując równocześnie obowiązki związane z ich życiem zawodowym. Sytuacja ta powoduje, że część obowiązków opiekuńczych muszą przejąć mężczyźni. Coraz częściej obowiązkiem opieki dzielą się również współmałżonkowie. Pojawiają się też sytuacje, w których to mężczyźni pełnią rolę opiekuna nieformalnego, często w wymiarze całodobowym.

W pracy „Nieformalni opiekunowie osób starszych. Perspektywa genderowa” skupiłam się na zdiagnozowaniu sytuacji, w jakiej znaleźli się opiekunowie osób starszych, strategiach radzenia sobie z opieką oraz systemach wsparcia, z jakich korzystają. Jednak głównym celem mojego badania było określenie różnic w pojmowaniu i sprawowaniu opieki nad osobami zależnymi przez kobiety i mężczyzn.

Data opublikowania: 24.11.2017
Osoba publikująca: Anna Szwed

Zobacz również