"Praktyki wspólnotowe w ponowoczesnym mieście"

Zapraszamy na kolejne seminarium Zakładu Socjologii Struktur Społecznych, które odbędzie się 21 grudnia 2017 o godz. 14:30 (pok. 56). Tym razem referentką będzie dr Marta Klekotko, która wygłosi odczyt pt. "Praktyki wspólnotowe w ponowoczesnym mieście: w poszukiwaniu nowej perspektywy badawczej".

Dr Marta Klekotko jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat z socjologii uzyskała w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie od 1 października 2010 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Struktur Społecznych. W Jej obszar zainteresowań wchodzą zagadnienia z zakresu socjologii społeczności lokalnych, ruchów społecznych, socjologii miasta i socjologii kultury. Obecnie kieruje zespołem badawczym w ramach projektu „Kulturowe mechanizmy strukturacji miejskich wspólnot lokalnych” (Program OPUS-12 Narodowego Centrum Nauki) – nr grantu: 2016/23/B/HS6/03891.

Serdecznie zapraszamy!

Grono Członków, Współpracowników oraz Doktorantów Zakładu

Data opublikowania: 04.12.2017
Osoba publikująca: Anna Szwed

Zobacz również