"Życie w rodzinnym gospodarstwie rolnym dawniej i dziś"

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach otwartego seminarium Zakładu Socjologii Struktur Społecznych IS UJ. Zebranie odbędzie się 19 kwietnia 2018 o godz. 14:30 w pok. 56 w Instytucie Socjologii UJ, przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Tym razem referentem będzie dr ADAM MIELCZAREK, który zaprezentuje referat nt. "Życie w rodzinnym gospodarstwie rolnym dawniej i dziś – zmiana czy kontynuacja?".

Dr Adam Mielczarek jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosławy Grabowskiej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował już z Zakładem Socjologii Struktur Społecznych w ramach Programu NCN „FUGA”. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowego (post-doc) w ramach programu MAESTRO (2015/18/A/HS6/00114), realizowanego w Zakładzie Socjologii Struktur Społecznych.

Serdecznie zapraszamy ! Grono Członków, Współpracowników oraz Doktorantów Zakładu

Data opublikowania: 10.04.2018
Osoba publikująca: Anna Szwed

Zobacz również