"Holocaust. Co wiemy? Co pamiętamy? O czym chcielibyśmy zapomnieć?"

Instytut Socjologii UJ oraz Oddział Krakowski PTS zapraszają na spotkanie naukowe w ramach cyklu WIECZORY SOCJOLOGICZNE pt. "Holocaust. Co wiemy? Co pamiętamy? O czym chcielibyśmy zapomnieć? Refleksje w kontekście ustawy o IPN". Spotkanie odbędzie się 10 maja 2018 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w Instytucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 79 (II piętro). W dyskusji udział wezmą: dr Edyta Gawron (Instytut Judaistyki UJ), prof. dr hab. Marek Kucia (Instytut Socjologii UJ), Adam Musiał (nauczyciel, przewodnik), Sylwia Sadlik (Instytut Socjologii UJ). Prowadzenie: dr Anna Szwed (Instytut Socjologii UJ).

Spotkanie będzie okazją do przedyskutowania tematyki znaczenia i roli pamięci o Holocauście we współczesnej Polsce. Poruszona też zostanie kwestia relacji polsko-żydowskich. Kontekstem będą krajowe i międzynarodowe reperkusje po uchwaleniu przez polski Parlament nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. 

 

Informacje o uczestnikach i uczestniczkach:

Edyta Gawron jest doktorem, adiunktem w Instytucie Judaistyki UJ (Zakład Historii Żydów), w latach 2009-2017 kierowała Ośrodkiem Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ. Specjalizuje się we współczesnej historii Żydów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem społeczności krakowskiej, w historii Zagłady i w dziejach diaspory żydowskiej w XX w. Otrzymała liczne stypendia zagraniczne (m.in. Yad Vashem), regularnie wykłada za granicą na uniwersytetach europejskich i pozaeuropejskich (Izrael, USA, Australia). Autorka i redaktorka wielu tekstów z zakresu współczesnej historii Żydów. Współautorka wystawy stałej w Fabryce Schindlera (MHK) i opracowania „Kraków – czas okupacji. 1939-1945” (2010). Dr Gawron. współpracuje z instytucjami akademickimi i muzealnymi, pełni funkcję prezesa zarządu Galicia Jewish Heritage Institute Foundation (Żydowskie Muzeum Galicja) oraz działa w fundacjach i stowarzyszeniach wspierających rozwój studiów żydowskich. Obecnie pracuje nad projektem dot. historii getta w Krakowie.

Marek Kucia jest profesorem nauk społecznych pracującym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie kieruje Zakładem Socjologii Władzy. Jego głównym zainteresowaniem badawczym jest pamięć o Zagładzie oraz pamięć o Auschwitz. Na te tematy prowadził liczne badania, w tym dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zrealizował też projekt na temat europeizacji pamięci o Zagładzie, finansowany przez Unię Europejską. Wśród jego publikacji są liczne artykuły naukowe i popularyzatorskie po polsku tudzież angielsku, hebrajsku i niemiecku. Jest też autorem książki Auschwitz jako fakt społeczny (2005), za którą otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i redaktorem naukowym książki Antysemityzm, Auschwitz, Holokaust w badaniach społecznych (2011). Marek Kucia jest przewodniczącym Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Adam Musiał jest nauczycielem, przewodnikiem i tłumaczem. Ukończył anglistykę i kulturoznawstwo (europeistykę) na Uniwersytecie Jagiellońskim, był słuchaczem podyplomowych studiów Totalitaryzm-nazizm-Holokaust (Uniwersytet Pedagogiczny i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau) oraz seminariów z historii Żydów i Zagłady w Warszawie, Krakowie, Jerozolimie, Paryżu, Berlinie, Kijowie. Prowadzi zajęcia i projekty z historii Żydów, w tym Zagłady, oraz zajęcia antydyskryminacyjne z młodzieżą szkolną, studentami i nauczycielami. Współpracował edukacyjnie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Yad Vashem, Shoah Foundation, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Centrum Badań Holokaustu UJ, Żydowskim Muzeum Galicja. W swojej pracy jako przewodnik specjalizuje się w żydowskiej narracji Krakowa. Tłumaczył między innymi książkę Pawła Śpiewaka (red.) Teologia i filozofia żydowska wobec Holocaustu oraz Rebecci Kobrin, Żydowski Białystok i jego diaspora.

Sylwia Sadlik jest doktorantką w Instytucie Socjologii UJ. Jej główne obszary zainteresowań badawczych ogniskują się wokół konfliktu pamięci polsko-żydowskiej oraz społecznych mechanizmów budowania pojednania polsko-żydowskiego. Poza działalnością akademicką współorganizuje Marsz Pamięci i Życia w Krakowie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w Polsce i na świecie, na rzecz budowania pojednania polsko-żydowskiego i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

 

 

Data opublikowania: 07.05.2018
Osoba publikująca: Anna Szwed

Zobacz również