"Rozwój jako ruch społeczny. W drodze do społeczeństwa zrównoważonego"

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach otwartego seminarium Zakładu Socjologii Struktur Społecznych IS UJ. Zebranie odbędzie się w dniu 17 maja (czwartek) b.r. o godz. 14:30 w pok. 56 w Instytucie Socjologii UJ, przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie. Tym razem referentami będą prof. dr hab. Krzysztof Gorlach oraz dr hab. Grzegorz Foryś, którzy zaprezentują referat nt. "Rozwój jako ruch społeczny. W drodze do społeczeństwa zrównoważonego".

Zapraszamy do zapoznania się z roboczą wersją tekstu, który będzie dyskutowany w trakcie spotkania.

Prof. dr hab. Krzysztof Gorlach jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu jagiellońskiego oraz kierownikiem Zakładu Socjologii Struktur Społecznych w tym Instytucie.

Dr hab. Grzegorz Foryś jest profesorem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy!

Data opublikowania: 10.05.2018
Osoba publikująca: Anna Szwed

Zobacz również