Dyskusja wokół książki dr Agaty Stasińskiej pt. "Socjologia pary. Praktyki intymne w związkach nieheterosekualnych"

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Instytut Socjologii UJ i Zakład Wydawniczy NOMOS spotkanie autorskie poświęcone książce dr Agaty Stasińskiej pt. "Socjologia pary. Praktyki intymne w związkach nieheterosekualnych", które odbędzie się w czwartek, 22 listopada 2018 r. o godzinie 18:00 w Instytucie Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52 (sala 79. II piętro).

Podczas spotkania odbędzie się dyskusja, w której udział wezmą:
dr hab. Katarzyna Zielińska
dr Agata Stasińska
Artur Maciejewski (Stowarzyszenie Queerowy Maj).

Spotkanie poprowadzi dr Justyna Struzik.

Punktem wyjścia dla dyskusji będzie książka dr Agaty Stasińskiej pt. "Socjologia pary. Praktyki intymne w związkach nieheterosekualnych". Poniżej umieszczamy krótki opis książki:

Społeczności osób nieheteroseksualnych w Polsce są dyskryminowane, zarówno prawnie, jak i społecznie, co wpływa w znaczącym stopniu na ich życie codzienne i rodzinne, manifestuje się również w ich życiu intymnym. Jak jednak osoby nieheteroseksualne żyjące we współczesnej Polsce rozumieją i praktykują życie intymne? Jaki związek ma z nim ich seksualność? Jak na życie intymne osób nieheteroseksualnych wpływają współczesne przemiany tego obszaru? Czy kontekst społeczno-kulturowy współczesnej Polski ma znaczenie dla tego, jak budują swoje relacje intymne? Na te i inne pytania odpowiada autorka książki, odwołując się do teorii i badań z nurtu socjologii: intymności, seksualności i codzienności oraz posiłkując się perspektywą badawczą zainspirowaną studiami gender i queer.

“Książka dr Agaty Stasińskiej jest pracą wyjątkową. Powstała na podstawie szeroko zakrojonych, przeprowadzonych różnymi metodami, kilkuletnich badań. W polskiej literaturze nie ma, a w światowej jest bardzo mało, publikacji tak kompleksowo analizujących związki nieheteroseksualne. Należy podkreślić, że recenzowana praca jest pionierska i ważna poznawczo. Autorka z dużą erudycją i swobodą porusza się wśród licznych opracowań teoretycznych, jak również badań empirycznych. Nie mam wątpliwości, że wnosi wiele do gender studies i polskiej socjologii, pewna jestem także, że znajdzie wielu czytelników i czytelniczek”
(z recenzji prof. zw. dr hab. Małgorzaty Fuszary)

Data opublikowania: 21.11.2018
Osoba publikująca: Olga Maciejewska