Dr hab. Grażyna Kubica-Heller, prof. UJ laureatką konkursu OPUS 17

Dr hab. Grażyna Kubica-Heller prof. UJ została laureatką konkursu OPUS 17 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Do finansowania zakwalifikowany został jej projekt pt. „Pisane inną ręką" - literackie pisarstwo etnograficzne i jego polska specyfika.

Gratulujemy tego wielkiego sukcesu!


Fragment streszczenia projektu:

Dyskurs naukowy jeszcze do lat osiemdziesiątych XX wieku nie pozwalał na opisywanie własnego doświadczenia terenowego badaczy, a także nie zostawiał wiele miejsca dla ich pisarskiej kreatywności. Był jedną z dyscyplinujących praktyk i wynikał z pozytywistycznej koncepcji pracy naukowej. Niektórzy badacze i badaczki by móc wyrazić swoje przeżycia, wątpliwości i fascynacje oraz ambicje literackie, tworzyli oprócz regularnych monografii terenowych także teksty artystyczne. Później granice między antropologią i literaturą zaczęły się zacierać. Celem projektu jest zajęcie się tym rodzajem twórczości i wyznaczenie nowego pola badawczego: literackiego pisarstwa etnograficznego. Przez termin ten rozumiem różnego rodzaju utwory literackie powstałe na bazie terenowego doświadczenia badaczy. Główną kwestią, którą projekt będzie analizować jest pytanie o polską specyfikę tej twórczości.
 

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na STRONIE NCN

Data opublikowania: 26.11.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska