PILNE: zmiana trybu prowadzenia zajęć w Instytucie Socjologii UJ

UWAGA!

W związku z zarządzeniem nr 24 J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10.03.2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Instytutu Socjologii UJ działając w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Filozoficznego UJ zarządził z dniem 11.03.2020 r. aż do odwołania zmianę trybu prowadzenia zajęć w Instytucie Socjologii UJ i przejście na zdalny tryb prowadzenia w przypadku wszystkich rodzajów zajęć.

Jednocześnie zaleca się zdalne załatwianie spraw administracyjnych i ograniczenie bezpośrednich kontaktów w tych sprawach do niezbędnego minimum.

Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów związanych z funkcjonowaniem uczelni.

Data opublikowania: 11.03.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska