Przedłużenie ograniczenia działania uczelni do 10 kwietnia 2020 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podpisał 23 marca 2020 r. rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z treścią rozporządzenia do 10 kwietnia 2020 roku zawieszone zostaje kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Zawieszone będzie również kształcenie doktorantów. Pracownicy uczelni będą pracować w ograniczonym wymiarze.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Data opublikowania: 23.03.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska