Organizacja kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

UWAGA!

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 14 września 2020 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Collegium Medicum) kształcenie na studiach I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich będzie prowadzone, w odniesieniu do poszczególnych wydziałów, w ramach jednej z trzech form:

- kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego - studenci uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni przez cały semestr i co najmniej 25 proc. godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie

- kształcenia zdalnego z elementami kształcenia stacjonarnego - organizacja zajęć nie wymaga uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie uczelni przez cały semestr

- kształcenia zdalnego.


Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślają równocześnie, że w przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemiologicznego, będą podejmowały decyzje, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych UJ, o przejściu wyłącznie na formę kształcenia zdalnego.


W związku z Zarządzeniem informujemy, że kształcenie w Instytucie Socjologii UJ w semestrze zimowym 2020/2021 odbywac się będzie:

- dla I roku studiów I stopnia na kierunku socjologia: w formie kształcenia zdalnego z elementami kształcenia stacjonarnego

- dla II i III roku studiów I stopnia na kierunku socjologia oraz studiów II stopnia na kierunkach socjologia i praca socjalna: w formie kształcenia zdalnego. 
 

Informujemy równocześnie, że zajęcia w Instytucie Socjologii UJ w roku akademickim 2020/2021, rozpoczynają się w formie zdalnej od dnia 5 października 2020 roku.

Wszelkie spotkania stacjonarne, przewidziane w harmonogramie zajęć, rozpoczną się od 12 października 2020 roku.

Data opublikowania: 15.09.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska