Tydzień Pracy Socjalnej IS UJ

Zapraszamy na Tydzień Pracy Socjalnej IS UJ, który odbędzie się w dniach 8-12 czerwca 2015 r. W jego ramach zapraszamy zarówno na wydarzenie organizowane bezpośrednio przez IS UJ, współorganizowane przez naszą jednostkę oraz polecane przez nas, a przygotowane przez inne uczelnie Krakowa.

Szczegółowy program wszystkich imprez dostępny jest na stronie: https://otwartaprofesja.wordpress.com.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ O TYGODNIU PRACY SOCJALNEJ: list Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Krystyny Wyrwickiej

 

Wybrane wydarzenia Tygodnia Pracy Socjalnej IS UJ

Zapraszamy m.in. na następujące wydarzenia:

 • Poniedziałek, 8 czerwca 2015 r., godz. 16.30-17.30 (IS UJ, s.79, ul. Grodzka 52):
  Otwarcie: rozmowa z Profesorem Krzysztofem Frysztackim o społecznej odpowiedzialności socjologii i pracy socjalnej oraz relacja z rozmowy o zranionych tożsamościach i rozpoznawaniu przemocy wobec dzieci.

   

 • Wtorek, 9 czerwca 2015 r., godz. 17.00-21.00 (UPJPII, Aula, ul. Bernardyńska 3):
  Pokaz filmu dokumentalnego „Nie wolno się brzydko bawić" i dyskusja

  Wprowadzenie: dr hab. Hubert Kaszyński

  Organizatorzy: Stowarzyszenie U Siebie; Katedra Etyki Pracy Socjalnej IPS UPJPII; Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej IS UJ; Instytut Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie; Fundacja Ad Vocem; Pracownia Rozwoju Osobistego Poskrzydła; Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny z Nazaretu

  Naszym gościem będzie Urszula Sochacka, której film pt. "Nie wolno się brzydko bawić" opowiada nieznaną historię hitlerowskiego obozu dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, z filią w Dzierżąznej. Największą wartość mają relacje już nielicznych żyjących byłych więźniów i byłych więźniarek obozu. Opowiadając historię autorki i jednocześnie bohaterki filmu oraz jej ojca – byłego więźnia obozu, film niejako przenosi historię z czasów II wojny światowej we współczesność - pokazując, jak przeżycia obozowe byłych więźniów mają wpływ na następne pokolenia. Przybliża wciąż słabo opisany mechanizm transgeneracyjnego przekazu traumy.

  Zgłoszenia proszę przesyłać do 5 czerwca na adres: kontakt@ities.pl


 • Środa, 10 czerwca 2015 r., godz. 18.00-19.30 (IS UJ, s.13, ul. Grodzka 52): „Praca socjalna: Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa" – debata przedstawicieli Kół Naukowych Pracy Socjalnej krakowskich uczelni związana z możliwością aktywnego uczestniczenia w Jubileuszowym XXV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w Warszawie (21-23 października 2015 r.)

 • Czwartek, 11 czerwca 2015 r., godz. 10.00-12.30 (IS UJ, s.13, ul. Grodzka 52):
  Debata pt. „Metody organizowania społeczności lokalnej – potrzeby, inspiracje i innowacje" (Kraków – Berlin 2015)

  Celem debaty jest między innymi refleksja nad dynamiką zmian tej formy praktyki pomocowej i potencjału, jaki kryje się za nią, a w tym promowanie dobrych praktyk w obszarze szeroko rozumianych działań pomocowych. Debata będzie okazją do zaprezentowania materiałów zgromadzonych w trakcie wizyt studyjnych studentek pracy socjalnej Instytutu Socjologii UJ w Berlinie. Swój udział w debacie zapowiedzieli wykładowcy Evangelische Hochschule w Berlinie, współpracujący z lokalnymi organizacjami pomocowymi realizującymi zadania metodą środowiskową.

  W panelu dyskusyjnym wezmą udział:

  - Łukasz Hobot- Koordynator Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu „Streetwork- skuteczny kontakt" MOPS w Krakowie,
  - Jacek Kowalczyk - Zastępca Dyrektora dr. Pomocy Środowiskowej MOPS w Krakowie,
  - Viktoria Richter - dyplomowana pracowniczka socjalna, terapeutka uzależnień, zawodowo związana z Evangelische Hochschule w Berlinie
  - Paulina Maciaszek - streetworkerka z Fundacji Nowe Centrum (Kraków),
  - dr Agata Dziuban - adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, streetworkerka.

  Debatę otworzy dr Marta Smagacz-Poziemska- Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński.
 •  

Data opublikowania: 25.05.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed