Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 maja 2020 r.

UWAGA!

Prosimy o zapoznanie się z treścią Komunikatu Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie: zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID - 19).

Data opublikowania: 15.05.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska