Profesor Jarosław Górniak Prorektorem UJ ds. rozwoju

W dniu 21 maja 2020 roku Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaopiniowało pozytywnie kandydatów na Prorektorów na kadencję 2020 - 2024, przedstawionych przez Rektora-elekta prof. dr. hab. Jacka Popiela. Niezwykle miło nam poinformować, że Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju został prof. dr hab. Jarosław Górniak. 

W imieniu społeczności Instytutu Socjologii UJ składamy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje oraz życzymy wielu sukcesów i powodzenia w pełnieniu tej prestiżowej funkcji!


Informacja na temat pozytywnie zaopiniowanych kandydatów na Prorektorów: Komunikat nr 2 Przewodniczącego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 maja 2020 r.

 

prof. dr hab. Jarosław Górniak - twórca i kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Profesor w dziedzinie nauk społecznych specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki i organizacji oraz statystycznej analizie danych. Ukończył studia magisterskie z zakresu ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz socjologii (Uniwersytet Jagielloński). Swoje wykształcenie kontynuował w wiodących ośrodkach naukowych, takich jak Hertford College (Oxford University) Interuniversity Consortium for Political and Social Research (University of Michigan) oraz University of Cologne.

W latach 2012 - 2020 pełnił funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego UJ. Jest także kierownikiem Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Aktualnie jest także kierownikiem kilku wieloletnich ogólnopolskich programów badawczych realizowanych w ramach działań POKL, np. Bilans Kapitału Ludzkiego. W swojej dotychczasowej karierze akademickiej opublikował ponad 70 recenzowanych artykułów i rozdziałów w publikacjach naukowych z zakresu socjologii i ekonomii. Z jego inicjatywy uruchomione zostały dwa anglojęzyczne, interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich – „Society, Environment, Technology" i „Educational Measurement".

Jego wiedza i umiejętności znajdują zastosowanie nie tylko w murach uniwersyteckich. Z przeprowadzonych przez niego badań i ekspertyz wielokrotnie korzystały duże międzynarodowe organizacje jak ONZ (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju), Bank Światowy, Komisja Europejska oraz SPSS inc. Poza działalnością na skalę międzynarodową, wielokrotnie realizował projekty zlecane przez polskie urzędy i agencje rządowe m.in. Kancelarię Premiera, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Data opublikowania: 21.05.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska