Społeczne inicjatywy energetyczne. Szanse i bariery dla rozproszonej energetyki w Polsce

Instytut Socjologi UJ zaprasza na warsztaty/ seminarium internetowe pt. Społeczne inicjatywy energetyczne. Szanse i bariery dla rozproszonej energetyki w Polsce, które odbędą się 19 czerwca 2020 r. w godzinach 10:00-12:30.

Seminarium jest częścią trzyletniego projektu COMETS​, finansowanego z unijnego programu „Horyzont 2020”, którego celem jest zrozumienie mechanizmów oraz przygotowanie strategii wsparcia dla aktywnego zaangażowania obywateli w transformację energetyczną.

Seminarium odbędzie się równolegle w 6 krajach: Włoszech, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Polsce i Estonii. Celem warsztatów jest omówienie niektórych konkretnych i pilnych kwestii dotyczących mechanizmów wsparcia dla rozproszonej energetyki obywatelskiej. Będzie również okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami inicjatyw inwestujących w odnawialne źródła energii.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych projektem COMETS, czy szerzej tematyką rozproszonej (obywatelskiej) energetyki. Odbędzie się na platformie Cisco Webex. Rejestracja odbywa się poprzez serwis www.eventbrite.it

Program spotkania dostępny jest TUTAJ

Data opublikowania: 08.06.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska