Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe: By każde dziecko było widoczne - video coaching w praktyce

By każde dziecko było widoczne - video coaching w praktyce

Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe online odbywające się w ramach projektu Transitions Children and Kindergarten, których tematem będzie dyskusja nad alternatywnymi metodami i praktycznymi umiejętnościami w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizatorami warsztatów są Instytut Socjologii UJ oraz Instytut Komeńskiego.


PROGRAM WYDARZENIA:

Wykład wprowadzający integralnie związany z częścią warsztatową

Warsztat 1By zrozumieć więcej – video coaching w praktyce
Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki dyskutować będą wokół znaczenia video coachingu w pracy nauczyciela oraz praktycznych aspektów jego wykorzystywania. Spróbują także odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy być video coachem i w jakie kompetencje powinien być on wyposażony, by mógł nieść rzeczywiste wsparcie i pomoc?

Prowadzenie:
- Monika Rościszewska-Woźniak (Instytut Komeńskiego)
- Urszula Majerska (Instytut Komeńskiego)
- Ewa Rościszewska (Fundacja Rozwoju Dzieci im J.A. Komeńskiego)
- Dominik Kmita (Fundacja Rozwoju Dzieci im J.A. Komeńskiego)

Warsztat 2: Edukacja out-doorowa w Polsce? Doświadczenia z przedszkola leśnego Leśna Grupa, PIPL Polski Instytut Przedszkoli Leśnych i projektu LAS Leśna Akademia Sztuki
Podczas warsztatu, w oparciu o doświadczenia przedszkoli leśnych w Polsce, uczestniczki i uczestnicy zastanawiać się będą nad kształtem i możliwościami realizacji edukacji out-doorowej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prowadzenie: Justyna Gorce-Bałut (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, LAS - Leśna Akademia Sztuki)

Podsumowanie i dyskusja


By wziąć udział w warsztatach należy wysłać swoje zgłoszenie poprzez FORMULARZ

ZGŁOSZENIA DO 20 CZERWCA 2020 ROKU!

Osoby, które zgłoszą chęć udziału w wydarzeniu otrzymają drogą mailową informację zwrotną z linkiem umożliwiającym dostęp do spotkania. Wszyscy zainteresowani otrzymają certyfikat uczestnictwa

Data opublikowania: 12.06.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska