Zarządzenie nr 61 Rektora UJ z 19 czerwca 2020 roku

UWAGA!

Informujemy, że na na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UJ zostały zamieszczone Zarządzenie nr 61 Rektora UJ z 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora UJ z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data opublikowania: 22.06.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska