Ogłoszenie o rekrutacji do programu geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w ramach specjalnej procedury konkursowej w SDNS UJ

Ogłoszenie o rekrutacji do programu geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w ramach specjalnej procedury konkursowej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zachęcamy absolwentów i absolwentki socjologii do zainteresowania się udziałem w konkursie na jedno miejsce w programie doktorskim w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Stypendysta/ka będzie pracował/a w ramach projektu Lokalny wpływ przestrzeni współpracy kierowanego przez dr. hab. Grzegorza Micka, prof. UJ. Badania obejmują ocenę skali, zakresu i zasięgu wpływu przestrzeni współpracy (m.in. przestrzeni co-workingowych) na lokalne otoczenia społeczne i gospodarcze.

Do głównych zadań stypendysty/stypendystki będą należały:
1. Dokonywanie ciągłego przeglądu literatury w zakresie tematyki badań
2. Współpraca przy przygotowaniu kwestionariuszy wywiadów
3. Prowadzenie badań empirycznych (zwłaszcza pogłębionych wywiadów, dokonywanie transkrypcji oraz kodowanie)
4. Współpraca przy analizie i interpretacji danych oraz przygotowaniu publikacji
5. Współpraca przy zarządzaniu i ochronie danych
6. Wsparcie w działaniach technicznych i organizacyjnych.

Kandydat/kandydatka jest zobowiązany do realizacji Programu Doktorskiego z geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ.


Szczegółowe infromacje oraz wymagania związane z udziałem w projekcie znajdują się w DOKUMENCIE

Szczegółowych informacji odnośnie projektu udziela także
dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ: grzegorz.micek@uj.edu.pl
Data opublikowania: 08.08.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska