Kobiety jako aktorki w czasie przewrotów od 1980 do dziś

Kobiety jako aktorki w czasie przewrotów od 1980 do dziś.
Doświadczenia historyczne Polski, Czech i Niemiec i wizje na przyszłość. 

Zapraszamy do udziału w warsztatach i dyskusji panelowej, które odbędą się 27 sierpnia 2020 roku w godz. 18.00 - 20.00 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.


Kobiety odegrały kluczową, choć często niedocenioną rolę w okresie przemian lat 80. do roku 1989 i wczesnych lat 90. w Polsce, Czechach i Niemczech. Wiele z nich zakładało organizacje pozarządowe i nadal aktywnie działa społecznie czy politycznie. Najlepszym przykładem kobiecego wkładu na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego są Ogólnopolskie Strajki Kobiet. Jednak powiązania między historycznymi doświadczeniami i działaniami współczesnych aktywistek nie zawsze są oczywiste, a wiedza o politycznych wizjach i perspektywach różnych pokoleń pozostaje fragmentaryczna.

Od sierpnia ubiegłego roku OWEN wraz z instytucjami partnerskimi realizuje projekt „Demokratyczne przewroty 1989 i dziś - europejski dialog o kobietach jako aktorkach w procesach społecznych transformacji”, którego celem jest inicjowanie spotkań różnych pokoleń aktywistek działających w Polsce, Czechach i Niemczech. Wspólnie chcemy zastanowić się nad tym, jakie widzimy potrzeby zmian społecznych. Traktując jako punkt wyjścia 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność“, warsztat i dyskusja panelowa poświęcone będą doświadczeniom działaczek z lat 80. i 90. XX wieku. Zapytamy o wizje polityczne, jakie kobiety miały w okresie transformacji w latach 80., roku 1989 i wczesnych lat 90., o to czy zmieniały się one w czasie, czy może z perspektywy tych 40 lat pozostały nadal takie same.

Jednocześnie przyjrzymy się wizjom społecznym i politycznym współczesnych aktywistek działających w Polsce, Czechach i Niemczech. Zastanowimy się, jak różne pokolenia aktywistek odnoszą się do siebie? Jakie sojusze są konieczne i pożądane, w Europie oraz między pokoleniami?


Wydarzenie jest organizowane przez OWEN e.V. we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności (ECS), Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Społecznym Archiwum Online - Bunt Kobiet.

 

Data opublikowania: 23.08.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska