Film STRAJK 88 NIE MA WOLNOŚCI BEZ SOLIDARNOŚCI INTERNATIONAL SOCIALCHANGE FILM FESTIVAL 2020

Film STRAJK 88 NIE MA WOLNOŚCI BEZ SOLIDARNOŚCI 
INTERNATIONAL SOCIALCHANGE FILM FESTIVAL 2020
10 PAŹDZIERNIKA 


Zob.: Informacje o filmie

W 1988 roku w kombinacie metalurgicznym w Nowej Hucie został brutalnie spacyfikowany ostatni strajk w PRLu. Był to moment zwrotny. Stało się jasne, że autorytarny system musi upaść. O jaką wolność walczyli uczestnicy i uczestniczki tamtych wydarzeń? Po 30 latach pytali ich o to studenci i studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na podstawie przeprowadzonych rozmów powstał film zrealizowany w ramach kursu “Solidarność - rozdział skończony?” w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako część europejskiego projektu o wolności - Freiraum realizowanego przez Goethe-Institut Krakau.

W 40. rocznicę powstania Solidarności – ruchu, który stał się modelem dla pokojowych transformacji w innych częściach świata – będziemy gościć na festiwalu, który gromadzi dokumenty z całego świata o ludziach, którzy działają na rzecz demokracji i społecznej sprawiedliwości, oddając głos grupom i społecznościom marginalizowanym.

W biuletynie znajdą Państwo teksty osób uczestniczących w badaniach.

Data opublikowania: 09.10.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska