Wyniki konkursu na minigranty badawcze w DigiWorld 2020

Dr Grzegorz Bryda uzyskał pierwszy w Instytucie Socjologii UJ minigrant badawczy w ramach IDUB UJ, zatytułowany Reprezentacja wiedzy i modelowanie semantyczne w analizie narracji (Semantic modeling and knowledge representation in narrative analysis).

Partnerem naukowo-badawczym dr. Grzegorza Brydy jest dr Krzysztof Misztal z Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ.
 

Celem projektu jest opracowanie nowej metodologii analizy wywiadów narracyjnych przy użyciu text miningu, przetwarzania języka naturalnego i głębokiego uczenia maszynowego, wykorzystującego sieci neuronowe w analizie tekstu dialogicznego. Projekt w innowacyjny sposób łączy metodologię z obszaru nauk społecznych, lingwistyki i informatyki. W literaturze przedmiotowej trudno znaleźć powiązanie metod i technik przetwarzanie języka naturalnego, czy uczenia maszynowego z lingwistyczną analizą danych jakościowych (w tym automatycznymi analizami narracji, czy interakcji). Tematyka minigrantu wpisuje się w Conversational Artificial Intelligence, jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin przetwarzania języka naturalnego na świecie.


Serdecznie gratulujemy!


Więcej informacji zjaduje się na STRONIE.
Data opublikowania: 02.12.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska