Zmarł Profesor Jerzy Mikułowski Pomorski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację, że 12 grudnia br. zmarł Profesor Jerzy Mikułowski Pomorski - jeden z najwybitniejszych polskich badaczy mediów i komunikowania, były Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (1990-1996), wieloletni pracownik Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1984-2012).


Jerzy Mikułowski Pomorski urodził się 3 stycznia 1937 r. w Katowicach, w rodzinie inteligenckiej o tradycjach ziemiańskich. Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (1954). Studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1958 r., socjologię na Uniwersytecie Jagielońskim ukończył w roku 1963.

Karierę naukową rozpoczął w otwartym w 1956 r. Krakowskim Ośrodku Badań Prasoznawczych, który poszukiwał socjologa w celu uzupełnienia składu tworzonego właśnie interdyscyplinarnego zespołu naukowego. Od 1962 r. pracował w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie w latach 1990-1996 pełnił funkcję rektora. W 1991 r. objął zorganizowaną przez siebie Katedrę Studiów Europejskich - pierwszą taką jednostkę w Polsce.

Był autorem lub współautorem 21 książek oraz 290 artykułów naukowych i ekspertem UNESCO w dziedzinie międzynarodowego ładu informacyjnego i prawa do komunikowania się, członkiem International Institute of Communications w Londynie, członkiem University Council of Education Management Transfer w Sztokholmie, przewodniczył też Komisji Prasoznawczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk. W 1993 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Grand Valley State University w Allendale w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1996 r. - tytuł doktora honoris causa University od Teesside w Wielkiej Brytanii w dziedzinie prawa. W 2017 r. został doktorem honoris causa UŚ.

(PAP)


Rodzinie i Bliskim śp. Profesora Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Pogrzeb odbędzie się 11 stycznia 2021 o godz. 10.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Data opublikowania: 21.12.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska