Instytut Socjologii UJ – miejsce (nie)codzienne (1970-2020). Wernisaż z okazji 50-lecia Instytutu

Instytut Socjologii UJ – miejsce (nie)codzienne
(1970 – 2020)

Wernisaż z okazji 50-lecia Instytutu

 

Na wernisaż zapraszają:

Dyrekcja Instytutu Socjologii UJ
Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii UJ

 

 

 

 

NASZ INSTYTUT

18 lutego 1970 roku decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, zarządzeniem w sprawie struktury organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na ówczesnym Wydziale Filozoficzno-Historycznym powołany został Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - powstał z połączenia Katedry Etnografii Ogólnej i Socjologii oraz Katedry Socjologii i Demografii.

Pierwszym jego Dyrektorem został Profesor Władysław Kwaśniewicz. W kolejnych latach dyrektorami byli kolejno: Profesor Piotr Sztompka, Profesor Andrzej K. Paluch, Profesor Tadeusz Borkowski, Profesor Zdzisław Mach, Profesor Krzysztof Frysztacki, Profesor Marian Niezgoda, Profesor Marek Kucia, Profesor Marcin Lubaś i (obecnie) Profesor Kaja Gadowska.


Przez minione pół wieku Instytut Socjologii UJ dynamicznie się rozwijał, stale wzbogacając ofertę dydaktyczną odpowiadającą na potrzeby i oczekiwania zmieniającego się świata, realizując ważne projekty naukowe i badawcze, kształcąc młodych ludzi w duchu odpowiedzialności, otwartości na świat i różnorodność światopoglądową oraz przygotowując ich do podejmowania aktywności na rynku pracy i w świecie społecznym, rozwijając współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz licznymi partnerami w sieci krajowej i międzynarodowej.

Dziś Instytut Socjologii UJ jest jednym z czołowych ośrodków socjologicznych w Polsce. Miejscem otwartym i nowoczesnym. Każdego roku gościmy w swych murach ludzi nauki i praktyki z wielu krajów Europy i świata, studentów i doktorantów podejmujących tu studia w ramach krajowych i międzynarodowych programów edukacyjnych, uczestników konferencji naukowych, seminariów i szkoleń.

Jesteśmy wspólnotą studentów i studentek, doktorantów i doktorantek, pracowników i pracowniczek, których łączy ciągłe zainteresowanie światem, chęć działania, wyobraźnia socjologiczna i przede wszystkim - pasja.

 

KILKA SŁÓW O WYSTAWIE

Wernisaż stanowi swobodnie dobrana kolekcja fotografii będących zapisem uchwyconych w kadrze miejsc, momentów i zdarzeń składających się na codzienne i niecodzienne życie Instytutu Socjologii UJ, które współtworzą 50-letnią już historię tego miejsca.

Historia ta dzieje się na co dzień i od święta, staje się przez zaangażowania i pasję Naszej instytutowej, akademickiej społeczności, zarówno w murach Instytutu, jak i poza nimi – wszędzie tam, gdzie byliśmy, bywamy, jesteśmy, planujemy być.


Serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom, za sprawą których możliwe było przygotowanie wernisażu - studentom i studentkom, doktorantom i doktorantkom, pracownikom i pracowniczkom Instytutu Socjologii UJ - które podzieliły się swoimi prywatnymi fotografiami. Wystawa zawiera także zdjęcia stanowiące dokumentację instytutowego życia codziennego i ważnych wydarzeń – towarzyskich, kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, zaangażowanych społecznie.SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WERNISAŻU ZDJĘĆWernisaż jest wydarzeniem otwartym - zapraszamy do jego współtworzenia!

Osoby, które chciałyby podzielić się swoimi wspomnieniami uchwyconymi na fotografii, prosimy o ich przesyłanie na adres: knsssuj@uj.edu.pl

 

Wybór zdjęć i przygotowanie wernisażu (alfabetycznie):

  • dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ
  • mgr Olga Maciejewska
  • dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
  • Aleksandra Trybalska
  • Julia Warmuz
Data opublikowania: 23.12.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska