Wyniki I edycji konkursów dla nauczycieli akademickich na minigranty w ramach działania 2. (Incentives) POB Society of the Future

Komisja Ekspertów przy POB Society of the Future oceniła wnioski zgłoszone w ramach I edycji konkursów na minigranty pracownicze ogłoszonych przez LABy. W konkursach zgłoszono łącznie 94 projekty.

Z radością i dumą informujemy, że wśród beneficjentów znajdują się pracowniczki i pracownicy Instytutu Socjologii UJ! Do finansowania zakwalifikowane zostały wnioski:

 

Global Trends Lab (GTL) – "Świat w okresie turbulencji – wyzwania polityki i bezpieczeństwa"

  • dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ - Religia, nowe rozłamy socjopolityczne a wizje integracji europejskiej w Parlamencie Europejskim. Przypadek polskiej reprezentacji do Parlamentu Europejskiego

 

Social (r)Evolutions Lab (SocRevLab) "Społeczne (r)Ewolucje – poza horyzont teraźniejszości"

  • dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ - Krakowski PAnel ROcznik 2002+ – Jagielloński Panel (K-PARO)
  • dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ - Normalność w niepewności. Perspektywa prakseologiczna w badaniach (re)produkowania 'normalnego' życia codziennego w mieście
  • dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJWirus w koronie i jego sekrety. Budowanie kapitału zdrowotnego i kompetencji zdrowotnych uczniów w czasie infodemii na przykładzie materiałów edukacyjnych dotyczących pandemii
  • dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof UJWork-Life Balance in crisis times and beyond: interdisciplinary perspectives
  • dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJKinestetyczny krajobraz miasta. Przestrzenie (nie)sprawności (re)produkowane w społecznych praktykach kinestetycznych osób chodzących i poruszających się na wózkach
  • dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ - Nowe technologie w praktykach komunikacyjnych seniorów. Podejście praksjologiczne

 

Future Law Lab (FLL) "Prawo wobec wyzwań współczesności, nowoczesności i przyszłości" 

  • Praca niewidzialna a wykonywanie obowiązków zawodowych w szkolnictwie wyższym kierowany przez dr Ewelinę Kumor-Jezierską (Wydział Prawa), we współpracy z dr Pauliną Sekułą, dr Martą Warat i dr Ewą Krzaklewską z Instytutu Socjologii UJ.

 

Wszystkim Laureatom i Laureatkom serdecznie gratulujemy!

 

Pełna lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania dostępna jest na STRONIE

Data opublikowania: 08.02.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska