Wyróżnienie dla Pani Agata Stępnik w III Edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii sportu

Miło nam oficjalnie poinformować, że w III edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii sportu, organizowanego przez Sekcję Socjologii Sportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w kategorii prac licencjackich (spośród pięciu nadesłanych prac jako jedyna) wyróżnienie otrzymała Pani Agata Stępnik za pracę pt. Kult skoków narciarskich – analiza socjologiczna. Promotorem pracy był dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ. Praca została przygotowana i obroniona w Instytucie Socjologii UJ w roku 2019.


Uzasadnienie Jury Konkursu:

Praca pani Agaty Stępnik jest oryginalną analizą społeczności kibiców skoków narciarskich. Inspirując się w sposób krytyczny narzędziami teoretycznymi powstałymi na gruncie socjologii sportu i socjologii religii przedstawia nową typologię postaw kibicowskich, która następnie, w rzetelny sposób, zostaje przez autorkę zweryfikowana empirycznie. Uwagę zwraca również naturalna – warto dodać bardzo pożądana w naukach społecznych – ciekawość eksplorowanego świata społecznego, która widoczna jest w zaangażowaniu autorki w pracę terenową oraz w próbie pionierskiej i wielowymiarowej analizy zjawiska. W rezultacie praca pani Stępnik oferuje nowe ujęcie problematyki kibicowania sportowego, będąc ciekawym uzupełnieniem debaty akademickiej poświęconej temu zjawisku.


Serdecznie gratulujemy!
 


 

Zachęcamy do zapoznania się ze Streszczeniem pracy, a także Dyplomem dla Pani Agaty Stępnik oraz Dyplomem dla Pana dr hab. Piotra Nowaka, prof. UJ.

 

Data opublikowania: 16.02.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska