Spotkanie inauguracyjne projektu MINDtheGEPs

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie inauguracyjne projektu MINDtheGEPs, którego partnerem jest Instytut Socjologii UJ. Spotkanie uświetni wykład Profesor Barbary Risman (University of Illinois Chicago).

Transmisja spotkania na żywo dostępna będzie na stronie Università degli Studi di Torino oraz Facebook'u.

 

 

O MINDtheGEPs

Projekt MINDtheGEPs (Systemowe zmiany w instytucjach poprzez rozwijanie planów równości płci, umowa nr.: 101006543) jest koordynowany przez Centrum Badań nad Kobietami i Gender (CISRDe) na Uniwersytecie w Turynie we Włoszech. Międzynarodowym projektem kieruje prof. Cristina Solera (socjolożka z Wydziału Kultury, Polityki i Społeczeństwa, członkini CIRSDe). Projekt jest finansowany w ramach programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020 „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”. Projekt będzie realizowany przez 48 miesięcy a jego budżet wynosi prawie 3 miliony euro.

Na UJ projekt realizują wspólnie Instytut Socjologii i Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ. Ze strony Instytutu Socjologii projektem kierować będzie dr Paulina Sekuła, badaczka w projektach dotyczących równości płci w szkolnictwie wyższym i nauce, a z ramienia Działu Bezpieczni UJ projekt koordynować będzie Ewa Stoecker, psycholożka, badaczka, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna, ekspertka związana z edukacją na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. W realizację projektu na UJ zaangażowani są także m.in. prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (Wydział Biologii), prof. dr hab. Stanisław Kistryn (Pełnomocnik rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa; WFAiIS) i dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (WZiKS).

Działania w projekcie, realizowane przez multidyscyplinarny zespół, wspierać będzie Rada Doradcza złożona z przedstawicieli władz publicznych oraz odpowiednich autorytetów o międzynarodowej renomie przyczyniając się do wprowadzenia znaczących zmian w instytucjach wdrażających plany równości płci.


Więcej informacji o projekcie na stronach:

Data opublikowania: 26.02.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska