Konkurs „Nieposłuszne 2020. Pamiętniki/dzienniki obywatelskiego oporu”

Zakład Badań Problemów Ludnościowych Instytutu Socjologii UJ zaprasza do udziału w konkursie Nieposłuszne 2020. Pamiętniki/dzienniki obywatelskiego oporu.


Wydarzenia, które odbyły się w ostatnich miesiącach w Polsce w konsekwencji zaostrzenia prawa do aborcji, są bezprecedensową manifestacją obywatelskiego oporu. Liczebność osób zaangażowanych, demonstracje w ponad pięciuset miejscowościach oraz inicjatywy podejmowane również za pośrednictwem serwisów społecznościowych, wszystko to pokazuje, że pisana jest nowa historia oddolnych mobilizacji.

 

 

Celem konkursu Nieposłuszne 2020. Pamiętniki/dzienniki obywatelskiego oporu jest uchwycenie oraz zapisanie różnorodnych doświadczeń udziału w wydarzeniach, które tworzą ten nowy rozdział naszej współczesnej historii. Zachęcamy do nadsyłania dzienników/pamiętników, które są dokumentacją doświadczeń, podejmowanych działań, odczuwanych emocji i uczuć, ale również szerszą refleksją o prawach, demokracji i przyszłości. Chciałybyśmy i chcielibyśmy, żeby włączenie osobistych doświadczeń do szerszej dyskusji o zaangażowaniu obywatelskim służyło ruchowi, który rodzi się na naszych oczach oraz zapisywaniu bieżącej historii.

Konkurs organizowany jest przez Zakład Badań Problemów Ludnościowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego


Zasady konkursu są proste:

  • Opisz swoje doświadczenia w postaci dziennika, pamiętnika lub swobodnej narracji świadka/świadkini;
  • Możesz dołączyć do tego materiały ilustrujące Twoje przeżycia i refleksje: zdjęcia, rysunki, grafiki, wszystko to, co uznasz za istotne w Twojej relacji (i do których posiadasz prawa autorskie);
  • Objętość nie jest z góry określona i nie stanowi ona podstawy oceny w procedurze konkursowej;


Autorki i autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody finansowe, a nadesłane teksty powiększą kolekcję obywatelskiego zbioru dokumentującego te wydarzenia. W przyszłości będą one również ważną częścią publikacji książkowej, która ukaże się w otwartym dostępie oraz innych opracowań naukowych.

Decyzję o nagrodzeniu wybranych pamiętników/dzienników podejmie Komisja Konkursowa.


Napisane przez Was pamiętniki/dzienniki zbieramy do 31 marca 2021 roku.

Przygotowane prace prosimy wysyłać w formie pliku tekstowego (.doc, .docx) lub PDF wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszenia mailem na adres: nieposluszne2020@uj.edu.pl
 

Ważne dokumenty

Data opublikowania: 26.02.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska