Projekty zakwalifikowane do finansowania w I edycji konkursów "Granty dla przyszłości"

Szanowni Państwo,

informujemy, że wśród osób, które otrzymały finansowanie w I edycji konkursów "Granty dla przyszłości"

  • dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ
  • dla uczestników studiów doktoranckich UJ rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020,

w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, znalazły się osoby związane z Instytutem Socjologii UJ.


Do finansowania zakwalifikowane zostały projekty:

  • mgr Jowity Baran pt. Społecznie zaangażowana odzież. Metodologiczne wyzwania badania materialności w konstruowaniu tożsamości narodowej
     
  • mgr. Radosława Nawojskiego pt. Strajki Kobiet i COVID-19: doświadczenia obywatelstwa – badania pilotażowe


Serdecznie gratulujemy!


Pełna lista projektów zakwalifikowanych do finansowania dostępna jest na STRONIE

Data opublikowania: 02.03.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska