Nagranie wykładu prof. Marcina Kuli pt. "Wspólnota - czyli co?"

25 marca br. w ramach cyklu Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii UJ odbył się wykład Profesora Marcina Kuli pt. Wspólnota – czyli co?.

Uczestnikom i uczestniczkom wydarzenia serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i dyskusji - a wszystkich Państwa zapraszamy do wysłuchania NAGRANIA WYKŁADU.

 

Kilka słów o wykładzie:

To niebagatelny temat. Pamiętam, rzecz jasna, iż rozważało go już wielu filozofów, a za nimi poruszało go wielu historyków filozofii. Przez sentyment wspomnę książkę Bronisława Baczko „Rousseau. Samotność i wspólnota”, której powstawania byłem świadkiem. Pamiętam też zdanie Leszka Kołakowskiego, ostatnio przypomniane przez Zbigniewa Mentzela, że należy utrzymywać więź z myślą wielkich filozofów, by od nich czerpać impulsy dla własnej refleksji. Kołakowski – podkreśla Mentzel - mądrość filozoficzną cenił bardziej niż „inteligencję obserwacyjną”. Co nie najmniej ważne, z bieżącego doświadczenia wiem, że socjologowie zazwyczaj wychodzą od istniejących w nauce teorii, by je weryfikować na konkretnym materiale. Po kilkudziesięciu latach pracy historyka pozwolę sobie wszakże postąpić inaczej. Przyjrzę się znanym mi fragmentom dziejów, stawiając pytania dotyczące zjawiska wspólnoty między ludźmi. W końcu historia jest jednym wielkim eksperymentem z zakresu nauk społecznych – nawet jeśli bez jasno sformułowanych założeń, bez kontrolowanych zmiennych, niestety najczęściej też bez zgody poddanych im uczestników, nie mówiąc już o akceptacji komisji etyki.

Profesor Marcin Kula

 

Więcej informacji na temat Spotkań Mistrzowskich Instytutu Socjologii UJ oraz nagrania dotychczasowych wykładów dostępne są na STRONIE CYKLU.

 

Cykl Spotkania Mistrzowskie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego to seria wykładów on-line wybitnych przedstawicieli i przedstawicielek życia naukowego w Polsce i na świecie.

W Spotkaniach Mistrzowskich podejmować będziemy najbardziej aktualne i ważne tematy. Formuła pomyślana została jako połączenie wykładu zaproszonego Gościa z otwartą dyskusją z udziałem wszystkich zainteresowanych uczestników i uczestniczek wydarzenia. To szansa na rozmowę z Mistrzami i Mistrzyniami, wymianę myśli i doświadczeń, spotkanie w gronie osób reprezentujących różne obszary nauki i życia społecznego.

Cykl organizowany jest przez Instytut Socjologii UJ i Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ we współpracy z instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą.

Data opublikowania: 07.04.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska