11 Kongres Młodej Socjologii

W dniach 16-18 kwietnia 2021 r. odbędzie się 11 Kongres Młodej Socjologii, organizowany przez Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kongres po raz pierwszy będzie miał charakter międzynarodowy; po raz pierwszy także odbędzie się w formie on-line na platformie w MS Teams.

Kongres otworzy dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ, Dyrektor Instytutu Socjologii UJ. Wykład inauguracyjny zaś pt. Antropogeniczne zmiany klimatu i co z tego dla ludzi wynika wygłosi dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ (Instytut Socjologii UJ).
 

Program obrad 11 edycji kongresu obejmuje:

17 sesji tematycznych w obszarach: Miasto i miejskość, Antropologia społeczna, Praca socjalna, Komunikacja społeczna, Gender studies, Socjologia krytyczna.

5 warsztatów silnie zróżnicowanych tematycznie:

  • Academic Writing (mgr Dominika Stopa, Jagiellońskie Centrum Językowe UJ)
  • Eksploracja danych w programie MAXQDA (dr hab. Barbara Worek, prof. UJ, Instytut Socjologii UJ)
  • Wykluczenie – statyka i dynamika zjawiska (dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ, Instytut Socjologii UJ)
  • To skomplikowane! Intersekcjonalność w doświadczeniu studiowania socjologii (dr Justyna Struzik, Instytut Socjologii UJ)
  • Analiza danych w Stata (dr Maciej Koniewski, Instytut Socjologii UJ)


Więcej informacji, szczegółowy program obrad oraz kody do zespołów w MS Teams, dostępne na stronie Kongresu Młodej Socjologii.
 

Kongres Młodej Socjologii jest ogólnopolską, cykliczną konferencją, będącą forum wymiany wiedzy i doświadczeń młodych badaczy – studentów i doktorantów, przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Co roku przez trzy dni wygłaszanych jest ponad 70 referatów w kilku równoległych sesjach tematycznych (antropologia społeczna, badania społeczne, miasto i miejskość, nowe technologie, socjologia krytyczna, praca socjalna). Referaty mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny, zawsze jednak stanowią albo pierwsze próby dzielenia się swoją aktywnością naukową przez początkujących badaczy albo prezentację wyników uzyskiwanych w toku kolejnych etapów pisania prac magisterskich lub rozpraw doktorskich. Referatom głoszonym w równoległych sesjach tematycznych w każdy dzień konferencji towarzyszą warsztaty.