Badanie panelowe "Jagielloński Panel 2002+"

Badanie panelowe "Jagielloński Panel 2002+" realizowane jest w ramach projektu Uczelnia Badawcza - Priorytetowego Obszaru Badawczego (Society of the Future) w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (Social (r)Evolutions Lab - SocRevLab).


Celem projektu jest zapoczątkowanie badań panelowych, unikalnej inicjatywy do której zapraszamy osoby urodzone w 2002 roku. Projekt ma na celu uruchomienie wieloletniego badania panelowego osób wchodzących w dorosłość.

Badaniami objętezostaną szkoły średnie na terenie Krakowa. Badania będą realizowane w grupie osób z rocznika 2002, która doświadczyła szczególnych wydarzeń: strajku w 2019, pandemii 2020-2021, a 2021 to dla wielu rok zdawania matury i podejmowania decyzji o dalszej edukacji i pracy. Rozpoczęcie badań w 2021 pozwoli uchwycić sytuację osób wchodzących w dorosłość w okresie pandemii. Podczas kontynuacji badania będzie można porównywać tę sytuację do sytuacji kolejnych grup, np. kiedy pandemia przygaśnie i świat wróci do względnej normalności, więc jest to niepowtarzalny moment na uchwycenie sytuacji obecnych 18latków, ale z opcją monitorowania ich losów (aktywnego lub pasywnego dorastania, starzenia).

Zbierane dane w badaniach będą dotyczyły wybranych aspektów jakości życia, m.in.: aktywności edukacyjnej, aktywności społecznej (m.in. praca społeczna, wolontariat), aktywności na rynku pracy, oceny stanu zdrowia, samopoczucia, przygotowania do radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach (w kontekście zdawania egzaminu dojrzałości), planów kontynuowania nauki, podejmowania pracy zawodowej, wyjazdu z kraju, do innych miejscowości (mobilności przestrzennej), więzi społecznych, etc.


Nad realizacją badania nadzór sprawuje interdyscyplinarna kadra naukowa Uniwersytetu Jagiellońskiego (m.in. z Instytutu Socjologii, Instytutu Psychologii, Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej).


Szczegółowe informacje dostępne są na STRONIE oraz FACEBOOKU
Data opublikowania: 20.04.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska