Zmarł dr Andrzej Szumakowicz

Z wielkim żalem dowiedzieliśmy się i informujemy, że 19 czerwca 2021 r. odszedł na zawsze nasz wieloletni Kolega, pracownik naukowo-dydaktyczny, Dr Andrzej Szumakowicz.

Bardzo zaangażowany w sprawy naszej instytutowej społeczności, działający na rzecz wspólnego dobra. Pamiętamy między innymi znamienną, wzbogacającą naszą wiedzę monografię Kraków w świadomości jego młodych mieszkańców.

Bliskim Zmarłego składamy serdeczne kondolencje.

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

W poniedziałek 23 sierpnia b.r. złożono do grobu rodzinnego urnę z prochami dr. Andrzeja Szumakowicza, który zmarł 19 czerwca b.r. w Gdańsku.

Dr Szumakowicz był pracownikiem naszego Instytutu w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Zajmował się socjologią kultury oraz socjologią wychowania i młodzieży. Po odejściu z Instytutu pracował krótko w Rzeszowie, a następnie aż do przejścia na emeryturę w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie m.in. pełnił w pewnym okresie funkcję vice-dyrektora.

Poznałem go najpierw jako student, a następnie był moim starszym kolegą z pracy w Zakładzie kierowanym przez prof. dr hab. Władysława Kwaśniewicza.

W trakcie krótkiej poniedziałkowej uroczystości bardzo ciepłe i wzruszające wspomnienie o Zmarłym wygłosił jego przyjaciel, emerytowany profesor naszego Instytutu Marian Niezgoda.

Krzysztof Gorlach

Data opublikowania: 28.06.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska