Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w dyscyplinie nauki socjologiczne (lub pokrewnej).


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 1 1 3 , 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora,
  2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
  3. biorą czynny udział w życiu naukowym.


Zatrudnienie jest finansowane ze środków Inicjatywy Doskonałości UJ i obejmuje okres 30 miesięcy. Osoba wyłoniona w konkursie będzie blisko współpracować z Social (r)Evolution Lab, z którego budżetu uzyska dodatkowy dostęp do funduszu naukowego w wysokości 100 000 zł.


Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 16 sierpnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 31 października 2021 r.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są TUTAJ.


Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ
Kierowniczka Social (r)Evolutions Lab, POB FutureSoc
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
e-mail: katarzyna.zielinska@uj.edu.pl

Data opublikowania: 20.07.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska