Call for papers: Konferencja "Re: Start. Socjologia historyczna. Problemy, metody, rozwiązania"

Sekcja socjologii historycznej PTS oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają do zgłaszania referatów na konferencję inicjującą działanie Sekcji. Konferencja odbędzie się w murach Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 8 - 9 października 2021 r. lub – w sytuacji ograniczeń pandemicznych – na platformie zoom.

 

Re: Start. Socjologia historyczna. Problemy, metody, rozwiązania


Socjologia historyczna wyróżnia się na tle innych gałęzi socjologii przedmiotem oraz metodą. Z jednej strony, jest to socjologiczna analiza zjawisk minionych, z drugiej zaś badanie procesów społecznych, które rozpoczęły się w przeszłości, ale ich konsekwencje obecne są współcześnie. Pierwszy rodzaj aktywności badawczej nazywany jest mikro socjologią historyczną, a drugi – makro socjologią historyczną. Pierwsza poszukuje wyjaśnienia konkretnych zjawisk historycznych, np. sposobów wychowania dzieci czy relacji między pracownikiem a pracodawcą w dalszej lub bliższej przeszłości, w dialogu z danymi historycznymi, często źródłowymi, proponuje schemat interpretacyjny. Bliska jest historii społecznej. Druga zaś próbuje odpowiedzieć na pytania, skąd dane zjawisko się wzięło i jakie okoliczności historyczne złożyły się na jego ukształtowanie. Do takich pytań należą te o rozpad imperiów i genezę państw narodowych, kapitalizmu, rewolucji i ruchów społecznych, migracji zarobkowych czy ekonomicznego zróżnicowania świata.

Myślenie o historii ma też znaczenie dla współczesnej tożsamości. Przykładem mogą być spory o przyczyny i naturę rewolucji francuskiej, rosyjskiej czy chińskiej, spór o wpływ pańszczyzny na współczesne nierówności społeczne w Europie Wschodniej, czy niewolnictwa – w obu Amerykach. Socjologia historyczna wyrosła bowiem z pytań o naturę zmian społecznych kształtujących współczesność, poszukując lokalnych przebiegów procesów modernizacyjnych.

Metodologia socjologii historycznej wywodzi się z zainteresowania procesem raczej niż zdarzeniami, strukturą społeczną raczej niż wybitnymi postaciami, długim trwaniem niż nagłymi zmianami. Dlatego, sięga po źródła masowe takie jak dokumenty osobiste czy sądowe, a do danych pochodzących z przeszłości przykłada zestaw socjologicznych narzędzi teoretycznych. Czasem posługuje się genetycznym wyjaśnianiem zjawisk współczesnych. Metodą szczególnie popularną wśród socjologów historycznych są badania porównawcze. Porównywanie przebiegu zjawisk i procesów w różnych miejscach lub epokach, pozwala ustalić ich cechy powszechne i specyficzne. Poza tak określonym głównym nurtem istnieją też badania poświęcone zmianie społecznej, odczytywanej z poszczególnych wydarzeń, społecznemu uwikłaniu form myślenia, przemianom dyskursu, czy znaczeniu sekwencji czasowych w zmianach społecznych. Socjologia historyczna nie tylko oferuje określone narzędzia metodologiczne; jest raczej pewną wrażliwość badawczą, zorientowaną na problemy.

W duchu takiego pluralizmu chcemy wspierać rozwój dyscypliny także w Polsce, gdzie ostatnie lata przyniosły zainteresowanie podobnymi zagadnieniami. Powołanie sekcji PTS i cykl wydarzeń, takich jak “Czwartki z socjologią historyczną” i ta konferencja, pomoże w nawiązaniu kontaktów pośród często rozproszonych badaczek i badaczy. Zapraszamy do uczestnictwa także przedstawicieli obszarów pokrewnych, zainteresowanych problematyką socjologii historycznej, takich jak historia, antropologia, nauki polityczne, kulturoznawstwo czy studia regionalne.


Zachęcamy do zgłaszania referatów do następujących paneli:

  • Metodologia: badania historyczno-porównawcze, badania procesów długiego trwania, case studies
  • Kapitalizm i klasy społeczne
  • Imperia i imperializm
  • Naród i nacjonalizm
  • Ruchy społeczne, rewolucje
  • Migracje
  • Przednowoczesne życie społeczne
     

Ważne terminy i technikalia

Termin zgłaszania propozycji referatów: 16 września 2021 roku na adres socjologiahistoryczna@gmail.com

Propozycje o objętości 250-300 słów powinny zawierać tytuł, problem lub pytanie badawcze, opis związku z tematem konferencji, metod i analizowanych źródeł oraz najważniejsze wnioski.

Termin ogłoszenia decyzji o przyjęciu referatów: 20 września 2021

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 27 września 2021


Opłata konferencyjna: 150 złotych obejmuje obiad pierwszego dnia konferencji, napoje w czasie przerw oraz materiały konferencyjne. Nie pokrywa kosztów noclegu i podróży.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić do 27 września 2021 na konto Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego: 83 1240 4722 1111 0000 4857 9179, prowadzone przez Bank PKO SA (ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków. Dla wpłat z zagranicy kod SWIFT: PKOPPLPW).

W tytule, obok imienia i nazwiska i hasła konferencji: "socjologia historyczna" prosimy dodać numer zlecenia konferencyjnego: 2100201.


Ogłoszenie programu konferencji: 1 października 2021


W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z organizatorami: socjologiahistoryczna@gmail.com


Komitet organizacyjny:
Borys Cymbrowski
Nicolas Maslowski
Wiktor Marzec
Anna Sosnowska

Data opublikowania: 09.08.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska