Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

aktualności

Premiera książki "Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk"

24 maja 2022 r. w ramach 1 Eco Kongresu w Krakowie będzie miała miejsce premiera książki pod redakcją Katarzyny Jasikowskiej i Michała Pałasza z Uniwersytetu Jagiellońskiego zatytułowana Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. To publikacja zawierająca rozdziały autorstwa m.in. osób tworzących portal Nauka dla Przyrody, Radę Klimatyczną UJ oraz Anthropocene Working Group. Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk to pozytywnie zrecenzowana przez prof. Ewę Bińczyk i prof. Ewę Domańską pozycja naukowa stanowiąca aktualne kompendium wiedzy o wyzwaniu klimatyczno-ekologicznym, wciągająca i napisana przyjaznym językiem, obfitująca w praktyczne przykłady możliwego działania. Prezentuje ona panoramic
więcej o Premiera książki "Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk"
aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko typu Post Doc. w grancie T-AP RRR GEN-MIGRA: Gender, mobilities and migration during and post COVID-19 pandemic- vulnerability, resilience and renewal

INFORMACJA O KONKURSIE REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym w dyscyplinie nauk socjologicznych Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 1 1 3 , 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych; posiadają odpowiedni dorobek naukowy; biorą czynny udział w życiu naukowym. Informacja o projekcie i zadaniach: Oferujemy stanowisko typu Post Doc. w grancie T-AP RRR GEN-MIGRA: Gender, mobilities and migration during and post COVID-19 pandemic- vulnerability, resilience and renewal, No-2021/03/Y/HS6/00159,w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres trwania projektu (maks. 24 miesiące). GEN-MIGRA to międzynarodowy projekt skupiający badaczy z Brazylii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Jego celem jest analiza wpływu pandemii COVID-19 na transnarodowe wzorce migracji kobiet w kontekście zróżnicowania polityk krajowych pojawiających się w odpowiedzi na globalny kryzys. Projekt ma dostarczyć wiedzy na temat doświa
więcej o Ogłoszenie o konkursie na stanowisko typu Post Doc. w grancie T-AP RRR GEN-MIGRA: Gender, mobilities and migration during and post COVID-19 pandemic- vulnerability, resilience and renewal
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Zaproszenie na wykład Profesor Anny Gizy-Poleszczuk pt. "Społeczna odpowiedzialność socjologii"

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na wykład Profesor Anny Gizy-Poleszczuk pt. Społeczna odpowiedzialność socjologii, który odbędzie się w ramach cyklu Spotkań Mistrzowskich Instytutu Socjologii UJ – serii spotkań on-line z wybitnymi przedstawicielkami i przedstawicielami życia naukowego w Polsce i na świecie. Kilka słów o wykładzie: Wiedza wspólna, a ściślej rzecz biorąc samowiedza jest podstawą koordynacji działań zbiorowych, a tym samym warunkiem istnienia i funkcjonowania grup i zbiorowości społecznych. Idzie o wiedzę „społeczeństwa” o sobie samym, która umożliwia (trafną) antycypację zachowań innych i definicje sytuacji. „Common knowledge” (teoria stworzona przez Noblistę Roberta Aumanna) precyzyjnie definiuje wspólną wiedzę i problematyzuje procesy jej uwspólniania – do tej teorii będę się odwoływała. W niewielkich grupach i społecznościach,
więcej o Zaproszenie na wykład Profesor Anny Gizy-Poleszczuk pt. "Społeczna odpowiedzialność socjologii"
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Zaproszenie na 10. Seminarium Skoncentrowane na Osobie "nasza mała mama"

Instytut Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie serdecznie zapraszają na jubileuszowe 10. Seminarium Skoncentrowane na Osobie. Gościć będziemy Lidię Iwanowską-Szymańską - autorkę książki nasza mała mama. Ilustrowana przez Aleksandrę Grzegorek książka-wiersz to opowiedziana z perspektywy dziecka historia niesłyszącej mamy. Ważnym motywem Seminarium będzie również temat dostępności. Seminarium odbędzie się 7 czerwca 2022 r. w godzinach 17:00 - 19:15 w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ, ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), sala 1.10 (I piętro).
więcej o Zaproszenie na 10. Seminarium Skoncentrowane na Osobie "nasza mała mama"
aktualności

XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny - Biuletyn Zjazdowy nr 2

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z treścią Biuletynu Zjazdowego nr 2 przygotowanego przez Komitet Organizacyjny XVIII Zjazdu Socjologicznego. W Biuletynie znajdą Państwo bieżące informacje dotyczące przebiegu Zjazdu, kwestii organizacyjnych i merytotycznycjh związnaych z obradami.
więcej o XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny - Biuletyn Zjazdowy nr 2
aktualności studenci doktoranci pracownicy

FORUM IS UJ: Problemy społeczne wybranych krajów Unii Europejskiej od rozszerzenia w 2004 roku do Brexitu

Szanowni Państwo, na kolejnym spotkaniu z cyklu Forum Instytutu Socjologii UJ wystąpi dr hab. Łucjan Miś, prof. UJ z tematem Problemy społeczne wybranych krajów Unii Europejskiej od rozszerzenia w 2004 roku do Brexitu. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 10 maja br. w godzinach 13:30 - 14:30 w Sali Kominkowej Instytutu Socjologii UJ oraz online na platformie MsTeams: LINK DO SPOTKANIA ZAPOWIEDŹ SPOTKANIA: Moje zainteresowanie problemami społecznymi rozpoczęło się przed trzydziestoma laty, kiedy pojawiło się w Polsce masowe bezrobocie, sięgające - w niektórych okresach - trzech milionów zarejestrowanych, przymusowo bezczynnych zawodowo. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku
więcej o FORUM IS UJ: Problemy społeczne wybranych krajów Unii Europejskiej od rozszerzenia w 2004 roku do Brexitu
aktualności

Powołanie Special Interest Group of EASSW "Holocaust Heritage for Contemporary Clinical Social Work"

Z ogromną radością dzielimy się z Państwem informacją, że na ostatnim posiedzeniu Executive Committee of European Association of Schools of Social Work zatwierdził powstanie Special Interest Group of EASSW Holocaust Heritage for Contemporary Clinical Social Work. To inicjatywa łącząca przedstawicieli i przedstawicielki kilku ośrodków akademickich z Polski i zagranicy, których zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki przestrzeni trudnego dziedzictwa i znaczenia uniwersalnych aspektów Zagłady dla teorii i praktyki klinicznej pracy socjalnej oraz edukacji uwikłanej w pamięć. To ogromny sukces polskiego środowiska pracy socjalnej oraz Instytutu Socjologii UJ, bowiem powołana SIG jest pierwszą tego typu grupą zainicjowaną w Polsce i współkoordynowaną przez przedstawicieli i przedstawicielki polskiej uczelni!
więcej o Powołanie Special Interest Group of EASSW "Holocaust Heritage for Contemporary Clinical Social Work"
aktualności studenci doktoranci pracownicy

Zaproszenie na seminarium pt. "Filozofia pomocy / Філософія допомоги"

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowym zatytułowanym "Filozofia pomocy / Філософія допомоги". W formule Open Space Conference podejmiemy dyskusję nad znaczeniem i różnymi wymiarami pomocy i pomagania, wyzwaniami stojącymi przed tymi, którzy niosą wsparcie i pomocy, filozofią pomocy. Katalog tematów jest otwarty - ideą seminarium jest wspólne wypracowanie zagadnień, o których uczestnicy i uczestniczki chcą rozmawiać i które uznają za najistotniejsze. Spotkanie odbędzie się w środę, 24 kwietnia 2022 roku o godz. 17:00, on-line na platformie Zoom. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia drogą mailową na adres o.maciejewska@uj.edu.pl. W wiadomości zwrotnej otrzymacją Państwo link do spotkania.
więcej o Zaproszenie na seminarium pt. "Filozofia pomocy / Філософія допомоги"
aktualności

Pracowniczki i pracownicy IS UJ odznaczeni Medalami KEN i nagrodzeni Nagrodą "Pro Arte Docendi"

W minioną środę, 20 kwietnia 2022 r. w Auditorium Maximum UJ odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego pracownikom i pracowniczkom Uniwersytetu Jagiellońskiego wręczono odznaczenia państwowe oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. Z radością i wielką dumą informujemy, że wśród odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz kształcenia młodej kadry naukowej, znajduje się czworo przedstawicieli i przedstawicielek Instytutu Socjologii UJ: Profesor Riccardo Campa Profesor Kaja Gadowska Profesor Piotr Nowak Profesor Krystyna Romaniszyn Podczas posiedzenia wręczone zostały także indywidualne Nagrody "Pro Arte Docendi" za 2020 rok, które przyznawane są nauczycielom akademickim za wysoką jakość pracy dydaktycznej, szczególnie mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy. Decyzją Kapituły Nagrody jedną z wyróżnionych została Profesor Małgorzata Bogunia-Borowska.
więcej o Pracowniczki i pracownicy IS UJ odznaczeni Medalami KEN i nagrodzeni Nagrodą "Pro Arte Docendi"
aktualności

XVIII Zjazd Socjologiczny - Biuletyn Zjazdowy

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z treścią Biuletynu Zjazdowego przygotowanego przez Komitet Organizacyjny XVIII Zjazdu Socjologicznego! Ideą opracowania Biuletynu jest możliwie szerokie i przejrzyste informowanie o przygotowaniach do Wydarzenia, które odbędzie się w dniach 14 - 17 września 2022 roku w Warszawie. W Biuletynie znajdą Państwo m.in. Przesłanie od organizatorów Jak działamy? Cytat miesiąca Jaki Zjazd chcemy zorganizować? Zapowiedzi
więcej o XVIII Zjazd Socjologiczny - Biuletyn Zjazdowy